BurgerBelangen organiseert in de eerste helft van 2017 een cursus ‘Lokale Politiek en het sociale domein’. Centraal staat de vraag: wat heeft de burger er aan. De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Raalte met affiniteit voor het sociale domein en die overwegen om daar in politieke zin iets mee te doen. Dat kan zijn als toekomstig raadslid, steunfractielid of adviseur voor BurgerBelangen. Enige ervaring als vrijwilliger, medewerker of bestuurder in de zorg of begeleiding is handig, maar niet beslist noodzakelijk.

Naast affiniteit met de sociale sector is het belangrijk dat deelnemers nieuwsgierig zijn naar de grotere verbanden, en wat dat vervolgens betekent voor keuzes waar de lokale politiek voor staat. De cursus wordt aangevuld met modules, die onder meer gaan over de vergaderstructuur in Raalte, de belangrijkste beslismomenten en aardige wetenswaardigheden over de politieke dynamiek. De lessen worden in principe eenmaal per maand gehouden, op een dinsdagavond. Voor meer info en aanmeldingen kan men mail sturen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl, of bellen met 06-38073565.

Specifiek
De cursus loopt overigens naast de algemene cursus over lokale politiek van BurgerBelangen. Deze blijft gewoon doorlopen. “Bij de aanmeldingen bleek dat meerdere kandidaten heel specifieke belangstelling hadden voor de sociale sector. Dit terrein is dermate breed en specifiek dat we besloten hebben hiervoor een speciaal programma te maken. Het gaat daarbij overigens niet over het sociale domein zelf, zoals de (jeugd)zorg of WMO, maar vooral om wat de rol en invloed van de lokale politiek hierbij is”.

Share.

Comments are closed.