Raalter basisschool De Korenbloem kan binnen afzienbare tijd nieuw bouwen. De gemeente Raalte heeft hiervoor een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro voor nieuwbouw opzij gezet. Overigens kost een nieuwe school € 3.275.000,= maar het resterende bedrag neemt MijnPlein zelf voor haar rekening. Daarmee kan gesteld worden dat de lichten voor nieuwbouw binnenkort op groen gaan. Het voorbereidingskrediet (500 duizend euro) komt in 2017 beschikbaar. De rest van het budget in 2018.

De fractie van BurgerBelangen is bij met deze doorbraak. ‘Technisch  en onderwijskundig gezien was de noodzaak voor ons al lang duidelijk. Het wachten was echter op het losweken van het noodzakelijke budget. We zijn blij dat het nu in de begroting staat”, zo stelt Ben Nijboer van BurgerBelangen verheugd vast.

De gemeenteraad besloot op 10 november 2016 over de begroting, waar dit voorstel onderdeel van uitmaakt. BurgerBelangen stemde uiteraard in met dit voorstel.

Directie en personeel van de Korenbloem pleitten al vele jaren voor nieuwbouw, omdat het huidige pand niet alleen verouderd is, maar bovendien niet meer voldoet aan de huidige eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Share.

Leave A Reply