“Het aanleggen van een plateau in de Overkampsweg, als onderdeel van de looproute van en naar het beoogde AZC in Raalte is in strijd met de eisen die aan de Overkampsweg moeten worden gesteld. Op dit moment voldoet de weg al niet aan de eisen. Het is onlogisch, en eigenlijk ook heel vreemd, dat nu wordt voorgesteld om een oversteekplateau te maken”. Dat was de boodschap van Ben Nijboer (BurgerBelangen), tijdens de bespreking van de definitieve plannen voor een AZC op bedrijventerrein De Zegge VII.

Nijboer wordt in zijn visie gesteund door het rapport van het ingeschakelde bureau Goudappel Coffeng. Dit bureau wijst er op dat de Overkampsweg een ‘gebiedsontsluitingsweg’ is, en dat er daarom geen erfaansluitingen mogen zijn en landbouwverkeer zelfs geweerd zou moeten worden. Normaliter wordt er langs een gebiedsontsluitingsweg een parallelweg/strook gemaakt voor het langzame verkeer.

BurgerBelangen vindt het opmerkelijk dat het college nu voorstelt om in een bocht een oversteekplateau te maken, opdat de toekomstige asielzoekers daar kunnen oversteken. Voor het vrachtverkeer zal op die plaats dan een maximum snelheid van 40km/uur gaan gelden. Het plateau komt op de plaats waar in de toekomst ook een afslag zal zou komen.

Nijboer: “Als er, na sluiting van het AZC, óók een afslag zou komen of blijven dan is dat een extra argument om het dan nu in één keer goed te doen. Een tunnel voor de voetgangers en fietsers is dan een veel betere optie. Veilig voor de asielzoekers, zónder hinder voor het vrachtverkeer én volgens de eigen richtlijnen”.

Overigens hikte het college vooral aan tegen die hoge kosten. Zij hadden deze globaal ingeschat op 1,5 miljoen euro. Ter vergadering kwamen er echter andere bedragen voorbij tot zelfs lager dan 500 duizend euro. Onder druk van de vergadering werd toegezegd dit kostenaspect de komende dagen duidelijker te maken.
De fractie van BurgerBelangen gaf aan in ieder geval (tijdens de raadsvergadering op 24 mei) met een amendement te komen waarbij het college de opdracht krijgt voor de tunnel te gaan.

De Overkampsweg geldt als de belangrijkste ontsluitingsweg voor de bedrijven op bedrijventerrein De Zegge. Een aantal jaren geleden zijn enkele drempels in die weg juist weggehaald.

Share.

Leave A Reply