Tijdens de raadsvergadering donderdagavond spraken we over de integrale veiligheidsstrategie van de gemeente Raalte voor de komende jaren. Hierin worden drie speerpunten benoemd: zorg en veiligheid, ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid. De strategie heeft invulling gekregen mede door inwoners die hun mening hebben gegeven via het burgerpanel van de gemeente Raalte.

“De integrale veiligheidsstrategie is een heel duidelijk geschreven document. Onze fractie kan zich ook zeker vinden in de gestelde prioriteiten. Wat we heel erg waarderen is dat het burgerpanel is ingezet om ook inwoners actief te vragen om wat zij belangrijk vinden. Het is daarbij ook fijn dat de zorgen die inwoners noemen ook concreet in deze prioriteiten aandacht krijgen.”, zo lichtte Michel Brinkhuis namens onze fractie toe waarom wij instemmen met de strategie.

Aandacht voor de belangen van inwoners bij het uitwisselen van gegevens
In zijn inbreng vroeg Michel aandacht voor het feit dat er steeds meer gegevens worden uitgewisseld. Onze fractie wil het belang van goed omgaan met de data van, en gegevens over, onze inwoners benadrukken. Het is een ingewikkeld onderwerp: want als je gegevens deelt in het kader van veiligheid, kun je ze dan nog wel ‘terughalen’ als een probleem is opgelost of een dreiging niet meer speelt?

We kunnen ons helemaal vinden in het belang van gegevensuitwisseling. En we beseffen ons dat dat al enorm lastig is, gezien de privacywetgeving. Maar ter bescherming van burgers die onterecht in systemen kunnen belanden, om wat voor reden dan ook, is het belangrijk ook na te denken over hoe je weer uit systemen kunt komen.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply