BurgerBelangen biedt inwoners van de gemeente Raalte deze zomer een interactief programma rond actuele onderwerpen. Geen colleges over politieke stromingen of het huis van Thorbecke, maar inzoomen op herkenbare onderwerpen uit de eigen gemeente. Op een ontspannen manier maken de deelnemers kennis met een tiental onderdelen van de gemeentepolitiek. En uiteraard is er ruimte om met elkaar en de fractie in gesprek te gaan. “Het wordt leuk en leerzaam”, zo belooft de fractie.

De eerste bijeenkomst is woensdag 12 mei en het programma loopt door tot en met 29 september.
Elk onderwerp beslaat telkens twee opvolgende woensdagavonden. Tijdens de eerste avond wordt algemene kennis aangereikt. De tweede avond wordt ingegaan op de lokale situatie, met als  kernvragen: wat kunnen we als gemeente Raalte. Wat willen we en wat zou jij doen. Intekenen voor deelname kan per ‘duo-avonden’. Je kiest dus zelf aan welke onderwerpen je meedoet. Het programma is zowel bedoeld voor inwoners die belangstelling hebben voor gemeentepolitiek in het algemeen, als voor mensen met interesse voor specifieke onderdelen.

De onderwerpen die aan de komen zijn onder meer:

  1. Het vergrootglas op de gemeentekas
  2. Is eigen schuld, altijd dikke bult?
  3. N35: feiten en fabels,
  4. Salland, wâh mooi! Maar hoe houden we dat zo?
  5. Zorgen óver, of zorgen vóór de zorg
  6. Hoe gaat Raalte het klimaat redden?
  7. Nota Huisvesting, of echte woonkansen.(vanaf september)
  8. Het krachtenspel binnen een raad
  9. Het concrete raadswerk: wat is een motie, wat is een amendement, wat is een stemverklaring, hoe kom je aan info etc.
  10. Over integriteit, openheid en en vertrouwelijkheid. M.m.v. burgemeester Martijn Dadema

Deelname is gratis. Aanvang 19.30 uur. Eindtijd: 21.30 uur.
Interesse? Mail naar fractie@Burgerbelangenraalte.nl. Of stuur een PB via facebook of Instagram.

Het programma:
(Op basis van actualiteit kan het programma nader ingevuld worden. Dit wordt tijdig aangegeven).

Datum

Onderwerp

De inhoud kort

12 en 19 mei Vergrootglas op de gemeentekas.

1

Inleiding in gemeentefinanciën. Hoe staat Raalte er voor.

2

Aan welke knoppen kun (en wil) je draaien om de kosten voor inwoners omlaag te brengen.
26 mei en 2 juni Is eigen schuld altijd dikke bult?

1

Door allerlei oorzaken kunnen mensen in de schulden terechtkomen. Soms zelfs zóver dat een helpende hand nodig is. Hoe ziet de wereld van de schuldhulp er uit? Wie doet wat?

2

En hoe zit dan in Raalte? Om hoeveel mensen gaat het? En hoe kunnen (en willen) we hen helpen?
9 en 16 juni N35: fabels en feiten

1

Er is een boekenkast met verhalen geschreven over ‘de N35’. Maar wat is nu feitelijk te stand van zaken.

2

Wat is nu de invloed, rol en taak van Raalte op die N35.
23 juni en 30 juni Het buitengebied, prooi of parel?

1

Wat speelt er momenteel in ons buitengebied op het gebied van woningbouw, CO-2, klimaat, regelgeving

2

Waar kun (en wil) jij een vuist voor maken als het om onze gemeente gaat.
7 en 14 juli Zorgen óver, of zorgen vóór de zorg

1

De (jeugd)zorg in Nederland staat onder druk. Kosten stijgen, budgetten blijven achter. Welke rol heeft de landelijke overheid hierin, en wat is de rol van de gemeenten.

2

Kijkend naar de rol van de gemeente Raalte: waar liggen bij ons de knelpunten, welke keuzes liggen voor en hoe zorgen we ervoor dat niemand tussen wal en schip valt. Over o.a. thuiszorg, Jeugdzorg mantelzorg, WMO etc.
21 en 28 juli Haalt Raalte de energiedoelstellingen? En: hoe dan?

1

Alle gemeenten hebben forse energiestellingen. Wat wordt er precies van Raalte verwacht? Wat is ‘de RES’

2

Wat kunnen (en willen) we dan concreet doen?
4 en 11 augustus In een beleidsnota kun je niet wonen

1

Door het grote tekort aan woningen stijgen de prijzen en hebben starters nauwelijks kans op een woning. Hoe zit die wereld in elkaar?

2

Wat kan (en wil) Raalte doen, om ook de huidige starters en senioren een kans te geven
18/8 t/m 6 september vakantie
8 september invulling volgt
15 september invulling volgt
22 september invulling volgt
Share.

Leave A Reply