Er is brede steun voor het plan om de Kolkweg en de Langeslag in Laag Zuthem grondig opnieuw in te richten. Dat bleek gisteravond tijdens de hoorzitting over de begroting voor 2018. Een flinke groep Zuthemers was naar de hoorzitting te komen om aan te geven dat zij graag willen dat er geld beschikbaar stelt om hun dorp veiliger en groener te maken.  Zowel Kiki Scholing en Bas van Munster (namens de schoolkinderen) als Tijs de Bree (namens de klankbordgroep)  vroegen de raad om in te stemmen met het plan, en oogstten daarmee brede waardering.

Voor de totale reconstructie is ruim 1,4 miljoen nodig, maar daarvoor gaat dan ook zo’n beetje het hele dorp op de schop. Alle bestrating gaat er uit, de riolering wordt aangepakt en bij de nieuwe inrichting komt het accent te liggen op de veiligheid, vooral ook voor fietsers. Ook bij school de Linde wordt de ruimte heringericht en opgewaardeerd.

Kiki Scholing en Bas van Munster deden in maart al een oproep om het dorp veiliger te maken. Tijdens de hoorzitting lieten ze weten blij te zijn met de plannen.
Kiki Scholing en Bas van Munster deden in maart al een oproep om het dorp veiliger te maken. Tijdens de hoorzitting lieten ze weten blij te zijn met de plannen.

Met deze plannen wordt gehoor gegeven aan de aanhoudende signalen de afgelopen jaren over de onveiligheid in het dorp. Tijdens het bezoek van de gemeenteraad (op 26 juni 2016) was dit ook één van de urgente signalen. Vervolgens startte uitgebreid overleg met zowel vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang als andere inwoners. Terwijl het eerste concept (gepresenteerd in maart van dit jaar) nog op de nodige kritiek kon rekenen, is er inmiddels dus veel steun voor wat er nu op tafel ligt. Projectleider Henny Rodijk en zijn collega’s kregen de complimenten van de insprekers.
Ben Nijboer (BurgerBelangen) informeerde voor de volledigheid nog of er ook goede afspraken zijn gemaakt voor de Langeslag en het landbouwverkeer. Tijdens de bijeenkomst in maart waar daar immers de grootste vraagtekens over. Tijs de Bree kon daarop melden dat die aanvankelijke kritiek volledig verdwenen is,  en dat de klankbordgroep bovendien nauw betrokken blijft bij de uitvoering. Juist ook om deze punten te volgen.

Direct na afloop van de hoorzitting vertrok de bus weer richting Laag Zuthem, zonder de bespreking in de raadspleinsessie af te wachten. De fracties van BurgerBelangen en de SP hebben inmiddels aangegeven zich goed te kunnen vinden in de voorstellen en er dus mee in te stemmen. Het officiële besluit valt op donderdag 9 november bij het vaststellen van de begroting.

Share.

Leave A Reply