Geef kerken een maatschappelijke, culturele functie of maak er woningen in. Maar het belangrijkste: als het beeldbepalende karakter maar behouden blijft. Dat is de hoofdlijn uit de vragenronde over wat er moet gebeuren met leegkomende kerken binnen de gemeente Raalte. De aanleiding voor het onderzoek is het besluit van parochie het Heilig Kruis de kerken in onder andere Broekland, Nieuw Heeten, Heeten, Mariënheem en de Pauluskerk in Raalte binnenkort te sluiten.
Andere conclusie: De regie over de toekomstige invulling moet in eerste instantie bij de kerken en de plaatselijke belangen en de inwoners van de kernen liggen.

Geen horeca, detailhandel of moskee.
Zijn er ook bestemmingen die bij voorbaat uitgesloten moeten worden? Nee, zegt 41% van de respondenten. “Geef de ruimte om out-of-the-box te denken want daar kunnen wel de mooiste ideeën uit voortkomen”, aldus een typerende reactie. Daar staat tegenover dat 59% vindt dat wel voorbaat aangegeven moet worden wat niet mag. Met name de vestiging van een moskee, horeca of commerciële activiteiten is volgens veel respondenten niet passend.

Kerk en dorpsgemeenschap eerst aan zet
Slechts 24 van de 180 respondenten vindt dat de gemeente de regie moet pakken als het gaat om de toekomst van de kerken. Die regie moet bij de kerk en het dorp liggen. Als de kerk vervolgens een maatschappelijke of culturele bestemming krijgt is er wel draagvlak voor een financiële bijdrage, mits het ten goede komt aan de dorpsgemeenschap (57%) en/of mits het tijdelijk is (10%). 26% vindt dat het voldoende is als de gemeentelijke bijdrage zich beperkt tot ambtelijke ondersteuning.

Pauluskerk: een verhaal apart
Het gros van de deelnemers gaf aan dat hun mening betrekking heeft op alle kerken binnen de gemeente. 13% richtte zich specifiek op de kerk in hun eigen dorp, waarbij deze mening overigens niet afwijkt van het totale beeld. De enige uitzondering betrof de Pauluskerk. Meerdere respondenten gaven aan dat ze de Pauluskerk toch iets anders vonden dan de klassieke kerken in de buurtdorpen.
Diverse keren werd aangeven dat de Pauluskerk (’minder historie’) wel afgebroken mag worden om plaats te maken voor alternatieven. Het aantal respondenten dat hier specifiek op reageerde is echter te laag om hier harde uitspraken over te doen.

Voor de volledige uitslag, en een link naar alle meegegeven opmerkingen: <<uitslag onderzoek leegkomende kerken>>

 

Share.

Leave A Reply