De gemeente Raalte gaat aan de slag met een kleine herinrichting van het Hof van Rakhorst in Heino. Samen met inwoners en belanghebbende organisaties wordt er een herinrichtingsplan opgesteld. Tijdens een eerste inloopbijeenkomst zijn de wensen van de betrokkenen opgehaald. Inmiddels ligt er een eerste schetsontwerp. Op dinsdag 26 maart presenteert de gemeente dit ontwerp in het Dorpshuus in Heino. Geïnteresseerden zijn om 19.30 uur van harte welkom.

Aanleiding
Om de monumentale beuk in het Hof van Rakhorst tijdens de Pompdagen beter te beschermen heeft de boom meer ruimte nodig. In overleg met Stichting Pompdagen Heino is besloten om de tent richting de zuidzijde van het hof te verschuiven. Dit vraagt om extra ruimte. Daarnaast ligt er momenteel een verhoogd podium dat niet gebruikt wordt. Verder wordt de conditie van de bolbomen steeds minder en is er ruimte voor verbetering van het groen. Dat is voldoende reden om het Hof van Rakhorst anders in te richten. (foto: het deel dat wordt heringericht).

Vervolg
Iedereen kan tot uiterlijk 16 april 2019 reageren op het schetsontwerp. Dit kan tijdens de bijeenkomst op 26 maart of later via matthijs.vander.werf@raalte.nl. Vervolgens volgt er een definitief ontwerp. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni starten. In verband met het plantseizoen worden plantwerkzaamheden in het najaar uitgevoerd.

Share.

Leave A Reply