De gemeenteraad heeft in 2023 in de kadernota vastgesteld om bij de verschillende grote opgaven te experimenteren met nieuwe vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld een burgerberaad. Het viel onze fractie op dat deze ambitie in de kadernota van dit jaar kwam te vervallen.

Vanwege dat in het coalitieakkoord overheids- en inwonersparticipatie als één van de vier opgaven is benoemd, en de gemeenteraad van Raalte bestuurlijke vernieuwing belangrijk vindt, hebben we een amendement opgesteld. Met als doel het college alsnog het kader mee te geven wél te experimenteren met nieuwe vormen van participatie.

Wat de fractie van Burgerbelangen betreft hoeft het college de ambitie om vernieuwend te blijven met participatie niet af te zwakken. Het amendement werd tijdens de raadsvergadering mede ingediend door Lokaal Belang, Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, PvdA en D66. En uiteindelijk werd stemde de volledige gemeenteraad ermee in, waardoor de ambitie voor participatie op het niveau blijft als het was!

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply