Dossier N35
Er wordt gezegd en geschreven over de N35. De inhoud varieert van verwijten dat er ‘helemaal niets gebeurd’ tot jubelberichten dat de N35 ‘eindelijk’ wordt aangepakt. Om de inwoners goed te informeren zetten we als BurgerBelangen even wat achtergrondinformatie op een rij. Dit artikel (de vierde in de reeks) gaat over de Onveiligheid van de N3: “N35 is onveiligste weg in de regio’

Resumé: Voor het rijk heeft de N35 (gezien vanuit het argument ‘doorstroming’) geen prioriteit. De provincie ziet de weg aan belangrijke verbinding tussen Zwolle en Twente en stelde een Marsroute op. De gemeente Raalte heeft aangegeven dat de N35 bij Raalte op het huidige tracé moet blijven liggen, en verdiept moet worden aangelegd. Maar dan is er nóg een belangrijk aspect dat voor de inwoners, en uiteraard ook voor BurgerBelangen, op de voorgrond staat: de veiligheid, of beter: de ONveiligheid.

N35 is onveiligste weg in de regio
In vrijwel alle rapporten wordt onomwonden onderkent dat de N35 tussen Wythmen en Nijverdal één van de onveiligste wegen in Oost-Nederland is. een kaartje uit een MIRT-rapport (oktober 2010) brengt dat ook nog eens mooi in beeld: zie afbeelding rechts.

Overzicht van de onveiligste wegdelen.
Afbeelding: Overzicht van de onveiligste wegdelen.

Grote oorzaken van die onveiligheid is het aantal vervoersbewegingen, het aantal kruisingen (waaronder Kruispunt Bos) en vooral ook de vele erfontsluitingen. Dat zijn de woningen áán de N35 die rechtstreeks op de N35 uitkomen en/of deze moeten oversteken om ‘thuis’ te komen. Tussen Mariënheem en Wythmen zijn circa 30 van deze gevaarlijke situaties te vinden.

N35, 15 miljoenExtra geld
Juist omdat er a) nog geen zicht is op een structurele aanpak van de N35 en b) de weg aantoonbaar onveilig is, is er in de jaren 2012-2014 een lobby geweest voor extra geld om iets te doen aan de ergste knelpunten. Binnen de lokale politiek heeft met name de VVD-fractie zich daarvoor ingespannen, met uiteindelijk een dubbelslag als resultaat: vanuit een landelijk potje voor veiligheid werd 5 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar deze werd aangevuld met 10 miljoen euro vanuit de provincie. Oftewel: er is 15 miljoen euro beschikbaar voor om knelpunten (gezien van het aspect ‘veiligheid’) aan te pakken.

Wanneer gebeurt er dan eindelijk iets?

Afbeelding: overzicht van de erfontsluitingen
Afbeelding: overzicht van de erfontsluitingen

Rijkswaterstaat heeft, samen met de provincie en de gemeente, een overzicht gemaakt van de meest urgente maatregelen. De genoemde erfontsluitingen hebben daarbij de hoogste prioriteit gekregen. Er is een uitvoeringsplan opgesteld dat voorziet in concrete maatregelen tussen 2014 en 2018….
Dat is echter geen reden om nu tevreden achterover te leunen. Er zijn immers twee grote risico’s. De eerste is dat Rijkswaterstaat eind 2015 aangaf dat ze met capaciteitsproblemen zitten… en dat de uitvoering vertraagd is. Dat heeft geleid tot vragen in de Tweede Kamer, waarop dit probleem door de Minister ontkend werd. De ervaring leert echter dat het zaak is hier bovenop te blijven zitten….
Het tweede risico is dat gesteggel over de prioriteiten andermaal tot vertraging leidt. Heel concreet: als de gemeente de volledige focus legt op extra geld voor Kruispunt Bos (hetgeen momenteel speelt!) kan het maar zo zijn, dat Rijkswaterstaat en provincie deze ontwikkelingen ‘even afwachten’..

Visie BurgerBelangen:
Wij vinden dat de gemeente zich voor de volle 100% moet inzetten om ervoor te zorgen dat uiterlijk in 2018 (maar liever nog eerder) de aangegeven knelpunten zijn opgelost! En zeker géén aanleiding geven dat plannen vertraagd kunnen worden.

Share.

Leave A Reply