Een belangrijke doorbraak: Er komt toch een onderzoek naar de mogelijkheden om een EXTRA fiets- en voetgangersverbinding aan te leggen bij Knooppunt Raalte (=Kruispunt Bos). Men gaat kijken naar de technische uitvoerbaarheid, en er wordt een inschatting gemaakt van de kosten. Hiermee komt de (wat BurgerBelangen betreft noodzakelijke) fietsverbinding van en naar Sallandse Poort II en Franciscushof weer een stapje dichterbij.
In november 2021 is in de gemeenteraad van Raalte een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om samen met de partners de mogelijkheden te verkennen van een extra fiets- en
voetgangersverbinding in de buurt van Knooppunt Raalte. De motie sloot aan bij de oproep van BurgerBelangen sinds 2016: zorg dat de fietsverbinding bij kruispunt Bos behouden blijft.

Voor de zomer afgerond
Het projectteam Knooppunt Raalte gaat deze verkenning nu uitvoeren in opdracht van de gemeente Raalte, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. De kosten worden door de gemeente gedragen. De verkenning moet voor de zomer zijn afgerond.

Geen eenvoudige opgave
De bij het project betrokken partijen benadrukken dat de realisatie van een fiets- en voetgangersverbinding dichtbij Knooppunt Raalte geen eenvoudige opgave is. “Het uitvoeren van het onderzoek betekent dus niet dat de extra fietsverbinding ook daadwerkelijk wordt aangelegd. De extra verbinding maakt daarom ook nog geen deel uit van het huidige concept schetsontwerp van Knooppunt Raalte”, zo vermeldt het persbericht.
“Met dit onderzoek is de aanleg inderdaad nog geen gelopen race’,  aldus Ben Nijboer, fractievoorzitter van BurgerBelangen, ‘dat betekent dat we hier de komende maanden zeker bovenop blijven zitten. Onze inzet daarbij was en is dat die fietsverbinding er gewoon moet komen”.

(NB: In 2014 voerde RoyalHaskonigDHV al een quickscan uit naar de fietsverbinding, waarbij de directheid (zie foto) een belangrijk criterium was )

Share.

Leave A Reply