Het politieke seizoen is weer begonnen, en donderdagavond vond de eerste raadsvergadering weer plaats. Het grootste onderwerp op de agenda is de zomernota: “de financiële tussenstand”, in aanloop naar de begroting. De zomernota kijkt ook vooruit, en laat zien dat de gemeente de komende jaren hard gaat interen op haar reserves. Lonen stijgen, prijzen stijgen en er komt minder geld vanuit de rijksoverheid.

“Onze fractie is een voorstander van goede reserves, zodat je als gemeente ten allen tijde slagkracht blijft behouden. De prognose in de zomernota laat echter zien dat de reserves onder druk komen te staan.”, aldus Michel Brinkhuis namens onze fractie. Tijdens de raadsvergadering lichtte hij een aantal punten uit, waarbij de zomernota aanzienlijke kostenstijgingen meldt. Dat is op het sociaal domein, ICT, (regionale) samenwerkingsverbanden en de openbare ruimte bijvoorbeeld het geval.

Het voorstel van BurgerBelangen voor de raadsagenda
Omdat de financiële vooruitzichten niet zo gunstig zijn, is het belangrijk dat we kijken naar de dingen die de gemeente doet, en of daar geen winst te behalen valt. Want: misschien zijn werkwijzes en processen nu wel heel ingewikkeld en kosten ze daarom ook veel tijd en mankracht. Als de gemeente dingen kan versimpelen, kan dat geld besparen.

Als raad werken we aan de ‘Strategische raadsagenda’. Dit onderwerp: kijken waar we kunnen versimpelen, om zo geld en tijd te besparen , is precies wat wij als BurgerBelangen hebben ingebracht voor de raadsagenda.

“Onze fractie is heel benieuwd of we niet juist in het nieuwe, maar in ‘het bestaande’ nog wat kunnen winnen. Bijvoorbeeld door regels te schrappen, en bijvoorbeeld achteraf op basis van steekproef te controleren. Of door te kijken of er wellicht niet wat veel subsidies en regelingen zijn, waarvan het één en ander kan worden samengevoegd (en daarmee makkelijker gemaakt voor inwoners, ondernemers en verenigingen).”, zo hebben we dit onderwerp toegelicht. Want makkelijker ens simpeler betekent vaak dat het goedkoper kan.

Binnenkort spreken we met de raad over de prioriteiten van deze agenda, en wij hopen dat we als hele raad dan ook snel en voorspoedig met dit onderwerp aan de slag kunnen. Want het zorgt hopelijk niet alleen voor minder kosten, maar het doel is dat de inwoners van de gemeente Raalte zo ook sneller geholpen kunnen worden en minder bureaucratie ervaren.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply