De gemeente Raalte wil samen met de gemeenten Dalfsen, Steenwijkerland en Hellendoorn dat er een alternatieve aanvliegroute wordt onderzocht, zodat de vliegtuigen op een hogere hoogte blijven vliegen. Hiervoor wordt in overleg met de Plaatselijk Belangen Luttenberg en Heino een informatieavond over de vliegroute van vliegveld Lelystad over het Vechtdal en Salland gehouden. Deze twee dorpen zijn bij het onderwerp betrokken omdat de huidige beoogde vliegroutes over de noordkant van beide dorpen gaat.

(NB: Het kaartje boven geeft aan waar de vliegroutes nu gepland zijn, met als extra punt van zorg de ‘cirkel’ rechtsonder. Dat is de route die de vliegtuigen volgen als ze een tijdje in de wachtstand staan. Ze vliegen dan rondjes boven het Vechtdal en de noordkant van Heino en Luttenberg.)

BurgerBelangen vindt het uiterst kwalijk dat deze routes zijn gekozen zonder enige vorm van overleg met de gemeenten, PB-en en inwoners. We juichen het gezamenlijk initiatief om hiertegen in het geweer te komen zeer toe. Het gaat hier om de veiligheid en woongenot van inwoners.

De avond wordt gehouden op woensdag 29 maart 2017 in zalencentrum Spoolder, Butzelaarstraat 27 in Luttenberg, en begint om 19.30 uur. Inwoners van Luttenberg en Heino en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Op de informatieavond  wordt het standpunt van de gemeente Raalte toegelicht. Alexander ter Kuile, inwoner van Haarle en luchtvaartdeskundige, adviseert de Overijsselse gemeenten bij dit dossier. Hij geeft op 29 maart een toelichting over het probleem van de aanvliegroute boven het Vechtdal/Salland en zal ook het alternatief schetsen waar de gemeenten op willen inzetten. Na de presentatie van de heer Ter Kuile is er ruimte voor het stellen van vragen.

Share.

Leave A Reply