De grote zorgen rond het voortbestaan van Stichting De Coöperatie en daarmee Podium Heino lijken verleden tijd. De Coöperatie, die de oude Maalderij huurt van SallandWonen, krijgt de komende jaren structureel tweeduizend euro extra waarderingssubsidie. Dat is de helft van het bedrag dat het bestuur had aangegeven nodig te hebben om de exploitatie rond te krijgen. De andere helft moet komen uit het overleg tussen gemeente, bestuur en SallandWonen (de eigenaar van het pand) waarbij de inzet is om via verduurzaming de energiekosten met 2000 euro per jaar omlaag kunnen. Met deze extra steun lijken de donkere wolken rond de toekomst van o.a. Theater Podium verdreven.

Het bestuur van de Coöperatie trok eerder dit jaar aan de bel omdat men jaarlijks verlies draait. Ieder jaar moet een dermate hoog bedrag worden toegelegd dat de bodem van de reserves in zicht kwam. Indirect zouden dan ook de ‘onderverhuurders’ zoals Podium Heino is gevaar komen. Het exploitatietekort is ontstaan o.a. door het vertrek van de VVV enige jaren geleden, waarna het niet gelukt is om nieuwe huurders te vinden die het gat konden opvullen.

De fractie van BurgerBelangen diende in april jongstleden een motie in om het college te bewegen om in overleg met het bestuur tot een oplossing te komen. Niet alleen met woorden, maar met actie! Deze lijkt er nu dus te komen. Het voorstel om nu een extra waarderingssubsidie toe te kennen wordt deze maand in de gemeenteraad besproken, maar kan vrijwel zeker op een grote meerderheid rekenen.
BurgerBelangen is vooralsnog tevreden over deze eerste stap, en zal de ontwikkelingen rond het terugdringen van de energielasten nauwlettend volgen. “Dit is een mooi historisch pand dat met Podium Heino en de heemkundevereniging Omheining een mooie invulling heeft gekregen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de gebruikers, SallandWonen en gemeente dat zowel het pand als de voorzieningen behouden blijven”.

Wilt u weten hoe het verder gaat met de bespreking in de gemeenteraad: volg BurgerBelangen0572 dan op twitter en/of like onze Facebookpagina.

Share.

Leave A Reply