Het is te bizar voor woorden: het waren ambtenaren die in 2012 besloten om hoge kosten te maken voor de sanering van De Zegge VII. Het college werd daar zelfs niet over geïnformeerd.  Hoewel er slechts aanwijzingen waren voor ‘lichte verontreiniging’ kozen ambtenaren zonder afstemming met de verantwoordelijk wethouder voor een onnodig grootschalige reiniging. De kosten? Tachtig duizend euro! De inwoners draaien voor de kosten op.

Ben Nijboer van BurgerBelangen stelde in september 2016 al kritische vragen over deze aanpak. “Op welk moment is de wethouder bij deze afweging betrokken? Is bij het voorstel om te kiezen voor deze aanpak gemeld wat daarvoor de argumenten en de meerkosten zijn?  Is deze afweging inhoudelijk besproken binnen het college?”, zo vroeg Nijboer zich destijds af. Ruim acht maanden later, kwam het antwoord: de wethouder is er helemaal niet bij betrokken geweest….

Nijboer: “De ambtenaren handelden dus op eigen houtje. Dat kan dus blijkbaar. Eerst een wethouder die het college niet informeert, vervolgens het college dat  de raad niet informeert…, en nu: ambtenaren die een wethouder niet informeren. Het wordt steeds gekker”.

De raad debatteert de komende raadpleinsessie over de stortgataffaire en het daarover gevoerde onderzoek. De grote vraag is echter wat de raad nu nog met deze feiten kan. Tot nu toe werd alles wat fout ging afgedaan met een soort excuses, de constatering dat het ‘een les is’ en om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. “Ik vrees dat het dit keer niet anders zal zijn”, zo verwacht Nijboer.

Share.

Leave A Reply