Auteur: Redactie

Breun Breunissen (foto) wordt door BurgerBelangen Raalte voorgedragen als nieuwe wethouder in de gemeente Raalte. Hij volgt Sylvia van der Heide op die onlangs, om gezondheidsredenen, haar functie neerlegde. Breunissen woont in Raalte en is momenteel werkzaam als lid van het dagelijks bestuur bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Henny Lammers, partijvoorzitter en raadslid van BurgerBelangen Raalte, is zeer content dat de heer Breunissen bereid is zich in te zetten als wethouder voor het college van de gemeente Raalte: “We zochten iemand die woonachtig is binnen de gemeentegrenzen, met bestuurlijke en politieke ervaring en die ook verbonden is met het…

Read More

Wethouder Sylvia van der Heide (BB) heeft vanwege gezondheidsredenen besloten haar taken als wethouder per direct neer te leggen. Vanochtend heeft ze haar ontslagbrief aangeboden aan de burgemeester. Van der Heide is sinds 2 juni 2022 wethouder voor onder andere economie, cultuur, recreatie en toerisme. “Helaas merk ik dat mijn werk als wethouder afbreuk doet aan mijn gezondheid. Hierdoor kan ik mijn taken niet goed uitvoeren. Daarom leg ik mijn werkzaamheden vanaf vandaag neer. Dit ambt verdient een wethouder met onbegrensde aandacht en energie. Dit besluit valt mij zwaar, maar voor mij persoonlijk en in het belang van de gemeente…

Read More

De fractie van BurgerBelangen heeft Michel Brinkhuis (foto) gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Michel Brinkhuis is 30 jaar, werkzaam als ZZP-er (data-analist en ICT), woont in Heino en bezig aan zijn eerste termijn als raadslid. Michel: “Ik voel me zeer vereerd door het vertrouwen dat de fractie hiermee uitspreekt en kijk uit naar de samenwerking met de andere fracties”. Michel volgt Ben Nijboer op, die deze week is geïnstalleerd als wethouder.

Read More

De nieuwe coalitie van de gemeente Raalte is rond. BurgerBelangen, CDA en VVD zijn samen tot een akkoord gekomen. Het college van B&W zal, naast de burgemeester, uit vier wethouders bestaan. Ben Nijboer en Sylvia van der Heide nemen namens BurgerBelangen plaats en Alexander Kreule namens de VVD. Voor het CDA keert Gerria Toeter terug. Het college van B&W wordt op 2 juni 2022 geïnstalleerd. De komende bestuursperiode begint in een (financieel en sociaal) onzekere tijd. Dat vraagt om realistische ambities die ook waargemaakt kunnen worden. De afgelopen periode is er gewerkt aan het nieuwe coalitieakkoord ‘Versterken, verbinden, vernieuwen’. Hierin…

Read More

Vanochtend is bekend gemaakt wat het advies is van verkenner/informateur Hans Vroomen: “Onderzoek de vorming van een coalitie met BurgerBelangen, CDA en VVD”. En hij adviseert dat BurgerBelangen daartoe het voortouw neemt. Uiteraard zijn we blij met dit advies en het vertrouwen dat er uit spreekt. We pakken dat voortouw graag op. En voor betreft het vervolg: morgen (14/4) zal Hans Vroomen, tijdens een Rond-de-tafelgesprek, een mondelinge toelichting geven op zijn advies. Daarna: aan de slag!

Read More

Ervaring, nieuw, jong elan, senioriteit, ambitieus, steunend. Het zit er allemaal in. We hebben het dan over de kieslijst van BurgerBelangen. Maar liefst 34 namen prijken op de lijst, waarmee de partij voor de tweede keer meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is niet alleen de langste lijst van alle acht partijen die in Raalte meedoen, maar ook de langste lijst ooit binnen Raalte. Dit laat zien dat BurgerBelangen zeer breed verankerd is binnen de gemeente Raalte. Eerder maakte BurgerBelangen al bekend dat de lijst wordt aangevoerd door Ben Nijboer, de huidige fractievoorzitter, met op de tweede plek Sylvia van der…

Read More

Het aantal woninginbraken in de gemeente Raalte is daalde in 2021 tot twintig. Dat is bijna een halvering ten opzichte van een jaar ervoor. In 2020 werd er nog 37 keer ingebroken. Het totaal aantal misdrijven ging van 790 misdrijven in 2020 naar 752 in 2021. Deze gegevens maakte de gemeente bekend in de vorm van een persbericht over de jaarlijkse criminaliteitscijfers. Digitale criminaliteit De politie merkt dat er een verschuiving plaatsvindt van fysieke naar digitale inbraken. “Dat komt waarschijnlijk als gevolg van de coronacrisis waardoor veel mensen meer thuis zijn. Door meldingen van alerte inwoners werden het afgelopen jaar…

Read More