De nieuwe coalitie van de gemeente Raalte is rond. BurgerBelangen, CDA en VVD zijn samen tot een akkoord gekomen. Het college van B&W zal, naast de burgemeester, uit vier wethouders bestaan. Ben Nijboer en Sylvia van der Heide nemen namens BurgerBelangen plaats en Alexander Kreule namens de VVD. Voor het CDA keert Gerria Toeter terug. Het college van B&W wordt op 2 juni 2022 geïnstalleerd.

De komende bestuursperiode begint in een (financieel en sociaal) onzekere tijd. Dat vraagt om realistische ambities die ook waargemaakt kunnen worden. De afgelopen periode is er gewerkt aan het nieuwe coalitieakkoord ‘Versterken, verbinden, vernieuwen’. Hierin staan afspraken voor de bestuursperiode 2022 – 2026 op hoofdlijnen beschreven. De coalitie geeft daarmee bewust ruimte om de komende tijd samen met de gemeenteraad aan een raadsagenda te werken. De verdeling van de portefeuilles (PDF) is ook onderdeel van het coalitieakkoord.

Het coalitieakkoord staat donderdag 2 juni geagendeerd tijdens de raadsvergadering, samen met de installatie van het college.

Coalitieakkoord 2022 – 2026 inclusief bijlagen

Foto: (vlnr) Sylvia van der Heide, Alexander Kreule, Gerria Toeter en Ben Nijboer

Share.

Leave A Reply