Ook Heino krijgt binnen enkele jaren te maken met geluidsoverlast door vliegtuigen die afdalen richting Vliegveld Lelystad. Tot voor kort dacht iedereen dat dit vooral het Vechtdal en Luttenberg zou treffen, maar nu blijkt: ook de noordkant van Heino krijgt daarmee te maken. Dat was de boodschap van verkeersdeskundige Alexander ter Kuile tijdens de presentatie die mede door PB Heino was georganiseerd.
Onlangs werd bekend dat binnen enkele jaren de vliegtuigen die moeten landen op vliegveld Lelystad vrij laag over Luttenberg en het (noordelijk)buitengebied van Heino zullen vliegen. Variërend van 1 keer per uur tot 7 keer per uur zal er in de beginjaren geluidsoverlast zijn, “vergelijkbaar met een vrachtauto die je op 60meter afstand met een snelheid van 80km/uur passeert”, aldus luchtvaartdeskundige Alexander ter Kuile. Die overlast zal vervolgens alsmaar toenemen.
Ter Kuile verzorgde woensdagavond (29 maart) in Luttenberg een presentatie over de plannen met betrekking tot vliegveld Lelystad.
Voor verslag: <<zie hier>>.

mm
In het (nieuwe) voorstel, dat inmiddels de steun heeft van de provincie en de gemeente, vliegen de vliegtuigen boven het Vechtdal en Luttenberg aanmerkelijk hoger. Voor Heino biedt dat nauwelijks soelaas. 

Opmerkelijk was het echter dat, hoewel de avond mede georganiseerd was door Plaatselijk Belang Heino, vrijwel geen mensen uit Heino aanwezig waren. Kennelijk is het besef dat ook Heino te maken krijgt met vlieglawaai nog niet goed doorgedrongen.

“Mogelijk is de verklaring daarvoor dat tot nu toe in alle berichten de indruk werd gewekt dat alleen het Vechtdal en een stukje Luttenberg er iets van zouden merken”, aldus Ben Nijboer die namens BurgerBelangen de presentatie bijwoonde. “Wellicht moet er een speciale avond voor de mensen in Heino (en in Heino) georganiseerd worden. Ik zal dat in ieder geval bepleiten. Het is zaak dat iedereen goed geïnformeerd wordt”.

Tijdens de presentatie maakte Ter Kuile duidelijk dat zowel de provincie, als de gemeente, plus de inwoners eigenlijk voor een voldongen feit staat. Zonder enige vorm van overleg of inspraak is in maart 2015 het Luchthavenbesluit Lelystad genomen, inclusief het -in de wet- vastleggen van de vliegroutes. Waarbij de landingsroute dus strak over het Vechtdal en de noordkant van Salland gaan. In de beginperiode zal het aantal vliegtuigen nog meevallen, maar omdat Lelystad gezien wordt als de ‘zevende landingsbaan van Schiphol’ zal het aantal vliegbewegingen snel hoger worden.
De actiegroep HoogOverijssel heeft een alternatief plan ontwikkeld dat er op neer komt dat de route niet verplaatst worden (Ter Kuile: “We geloven niet in het verplaatsen omdat je dan de problemen verschuift naar de buurman”), maar hóger komt te liggen. Boven Salland is er voldoende ruimte om de vliegtuigen hoger dan 6000 voet (2 kilometer) te laten vliegen. Er is echter een stevige lobby nodig om Schiphol en de landelijke politiek zover te krijgen. Schiphol wil die beschikbare ruimte immers beschikbaar houden voor toekomstige uitbreidingen.

Share.

Leave A Reply