Als er niets aan de plannen voor de vliegroutes voor Lelystad wijzigt krijgt Luttenberg zeker te maken met forse geluidsoverlast vanwege overvliegende en ‘geparkeerde” vliegtuigen. Dat was de klip-en-klare boodschap van luchtvaartdeskundige Alexander ter Kuile. Hij gaf in Zaal Spoolder in Luttenberg een zeer heldere presentatie van de feiten, inclusief de effecten op Luttenberg.  Met als conclusie dat Luttenberg binnen enkele jaren (en dat is onafwendbaar!!) te maken krijgt met overvliegende vliegtuigen. Zónder verdere acties zullen die vliegen op een hoogte van minder dan 1,5 kilometer, met aantoonbare geluidsoverlast. Ter Kuile had ook ‘goed nieuws’: er is een oplossing. Maar wel met als grote kanttekening daarbij dat alle krachten gemobiliseerd moeten worden om die oplossing haalbaar te maken.

Op deze foto het voorstel: rechts zie de groene pijl. Deze geeft aan dat op dit punt er boven Salland/Vechtdal/ Luttenberg nog vrije luchtruimte is, die niet door Schiphol wordt gebruikt. Als deze gebruikt kan worden voor vliegveld Lelystad kan de geluidsoverlast geminimaliseerd worden.
Op deze foto het voorstel: rechts zie de groene pijl. Deze geeft aan dat op dit punt er boven Salland/Vechtdal/ Luttenberg nog vrije luchtruimte is, die niet door Schiphol wordt gebruikt. Als deze gebruikt kan worden voor vliegveld Lelystad kan de geluidsoverlast geminimaliseerd worden.

Hoe zit dat?
Welnu: Alexander Ter Kuile maakte (tot grote verwondering van alle aanwezigen in Luttenberg) duidelijk dat er op 12 maart 2015 al een bindend besluit is genomen dát Lelystad een vliegveld krijgt, inclusief de aanvliegroutes over Salland en Vechtdal. Dat besluit is zelfs onomkeerbaar. Saillant is dat dit besluit is genomen zónder dat de provincie Overijssel en de gemeenten daarin gekend zijn. In het voorafgaande overleg had Overijssel het mandaat gegeven aan Gelderland om besluiten te nemen…. Ter Kuile: “Dat is inderdaad heel wonderlijk gegaan. Maar dat gezegd hebbend: Het besluit is vastgesteld. het gaat gebeuren. We kunnen het niet meer voorkomen”.

Luchtvaartdeskundige Alexander ter Kuile: "Alle krachten mobiliseren. Er is een alternatief"
Luchtvaartdeskundige Alexander ter Kuile: “Het is belangrijk dat we alle krachten mobiliseren. Er ís een alternatief, met minder overlast voor Luttenberg en omgeving”

Ter Kuile wees vervolgens (namens de initiatiefgroep HoogOverijssel) op een model waarbij de geluidshinder tot een minimum beperkt blijft. Boven Luttenberg ligt nog ruim 2 kilometer ‘vrije luchtruimte’ die formeel behoort tot de rechten van Schiphol, maar feitelijk niet wordt gebruikt. De vliegtuigen kunnen dan op een hoogte van 6000 foot (ruim 2km hoog) blijven vliegen. In deze situatie ziet de actiegroep de enige oplossing om de hinder terug te dringen. Het voorstel in inmiddels omarmd door de provincie Overijssel en de gemeenten.
Het probleem van deze oplossing dat Schiphol deze ruimte vooralsnog niet beschikbaar wil stellen voor de aanvliegroutes voor Lelystad. “We moeten NU alle krachten mobiliseren om Schiphol te dwingen dit los te laten. En de Tweede Kamer in stelling brengen om te kiezen voor onze regio”, zo riep Ter Kuile de aanwezigen op.
Hij kreeg grote bijval van de aanwezigen in de zaal, maar er was bezorgdheid dat er ‘maar’ een kleine veertig Luttenbergers naar deze avond toe waren gekomen. vanuit de zaal werd de oproep gedaan om de petitie te ondertekenen en de initiatiefnemers, provincie en gemeenten massaal te ondersteunen.
Namens BurgerBelangen was Ben Nijboer aanwezig om zich goed te laten informeren over de feiten, én over het nieuwe voorstel. “Het is bizar te horen op welke wijze dit besluit, zonder enig vorm van overleg met de regio, tot stand is gekomen. Dat maakt het des te belangrijker om nu massaal steun te geven aan het voorstel de vliegroute omhoog te brengen. Als BurgerBelangen zullen wij dit in ieder geval van harte steunen!”

Share.

Leave A Reply