De provincie Overijssel trekt tot 2019 ruim vier miljoen euro uit om asbestdaken versneld op te ruimen. BurgerBelangen vindt dat Raalte daar actief op moeten inhaken en moet zorgen dat de boeren binnen de gemeente  kunnen profiteren van deze regeling. Het is vanaf 2024 bij wet verboden om asbest op daken te hebben liggen. Dat betekent hoge saneringskosten in een tijd dat veel boeren het financieel toch al zwaar hebben. Het gaat immers niet alleen om het verwijderen van het asbest, maar er moet ook weer wat nieuws op. Dat gaat echt flink in de papieren lopen.

De provincie haakt nu in op deze ontwikkeling en stelt ruim vier miljoen euro beschikbaar voor informatievoorziening, een stimuleringsregeling en het aanjagen van nieuwe technieken. <<Zie hier voor meer info over het plan>>

Het zou goed zijn als de gemeente Raalte op dit provinciale initiatief inhaakt en deze regeling gebruikt om de boeren maximaal te ondersteunen. Bovendien kent Raalte meerdere bedrijven die actief zijn op het gebied van asbestsanering. Hier ligt een prima kans om deze krachten te bundelen, letterlijk en figuurlijk werk te maken van de verplichte sanering en onder de streep de kosten voor de boeren te drukken.”

BurgerBelangen heeft het college inmiddels per brief gevraagd welke mogelijkheden de gemeente ziet om aan te haken bij het provinciale plan.

Share.

Leave A Reply