Het is ontegenzeggelijk één van de meest onoverzichtelijke en onveilige verkeersknelpunten binnen Raalte-dorp: het kruispunt Mettingenlaan /Ganzeboomlaan. De combinatie van fiets- en autoverkeer, plús de spoorwegovergang, plús het vrachtverkeer van en naar de bedrijven in de spoorzone heeft al voor veel hachelijke momenten gezorgd. En erger nog: voor ernstige ongelukken.

Eén van de maatregelen in beeld gebracht.
Eén van de maatregelen in beeld gebracht.

Vanwege de complexiteit is vorig jaar het Bureau Goudappel Coffeng ingeschakeld om te adviseren welke maatregelen mogelijk (en werkzaam) zijn. BurgerBelangen is het zeer eens met deze gedegen benaderen. “De situatie ter plekke is zó complex dat lapwerk niet afdoende zal zijn. Het is goed dat de opties in beeld zijn gebracht, zodat heel goed gekeken kan worden wat nu het beste palet aan maatregelen is. We hopen wel dat we deze onderzoeksfase snel kunnen afronden en koers kunnen zetten richting ‘aanpakken’. Elke dag dat dit kruispunt nog zó onveilig is, is er één teveel.”

link naar de voorgestelde vijf maatregelen

Wie wil reageren op de voorgestelde maatregelen kan dat doen via de website van de gemeente Raalte:  geef-uw-mening.
BurgerBelangen adviseert iedereen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het gaat immers om de veiligheid ter plaatse.

Ter aanvulling: de gemeente is momenteel (febr/maart 2016) ook bezig met het in kaart brengen van alle verkeersknelpunten in en rondom het centrum van Raalte. Hiervoor wordt een klankbordgroep ingesteld. Wie iets voelt voor deelname aan deze werkgroep kan contact opnemen met de gemeente.

Share.

Leave A Reply