De gemeenteraad heeft besloten om géén programmeringsafspraken te maken met de provincie over windenergie. Volgens de fractie van BurgerBelangen geeft de raad de ruimte om invloed uit te oefenen op dit gevoelige onderwerp weg.

Onderdeel van het voorstel was ook om het zoekgebied te beperken tot alleen (nader onderzoek naar) de omgeving Schoonheten. Met dat voorstel kon de onzekerheid voor de rest van gemeente worden weggenomen. Daar zouden dan geen turbines komen, zo was de afspraak met de provincie. Helaas besloot de meerderheid van de raad om geen afspraken te maken, waarbij de volledige regie bij de provincie blijft liggen.
Concreet betekent dit dat als energiecowboys een verzoek indienen voor vier windturbines nabij Heeten, tussen Heeten en Lutterberg of het gebied bij Lierderholthuis en Laag Zuthem, de provincie die in behandeling MOET nemen.

“De gemeente staat door dat besluit aan de zijlijn. De zekerheid dat ze daar niet zouden komen is daarmee weg. Het is een gemiste kans om de onzekerheid daar weg te nemen. En een gemiste kans om nog iets van invloed te houden”., aldus Marcel Schutte namens de fractie van BurgerBelangen.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply