Tijdens de afgelopen raadsvergadering zijn de groeibeelden van Heino en Raalte vastgesteld. Onze fractie vind het goed dat er zoveel inwoners en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij het ophalen van de groeibeelden. Duidelijke presentatie donderdag, en fijn te zien dat er zoveel inwoners ook hun mening deelden. Mooi dat er ook een advies ligt dat heel veel aspecten heeft onderzocht en meegewogen om tot een uitgebreid overzicht van mogelijke woningbouwlocaties te komen.

De groeibeelden geven goede inzichten in waar er kan worden gebouwd. Wat ons betreft is dit een goed stuk, waar het college mee verder kan om te zorgen dat er op korte termijn woningen voor onze inwoners gebouwd gaan worden.

Tijdens de raadsvergadering dienden we een motie mede in om aandacht te vragen voor de buurtdorpen. Een erg belangrijk aspect, omdat we bijvoorbeeld ook vanuit inwoners van Luttenberg een duidelijk signaal krijgen dat daar op korte termijn een behoefte is aan meer woningen. En dat geldt voor meer dorpen. Goed dus om extra bij het college te benadrukken de buurtdorpen ook voldoende aandacht te geven.

Los van dat er met moties inwoners gerustgesteld kunnen worden, of dat er juist aandacht voor bepaalde gebieden kan worden gevraagd is er nog een belangrijke groep inwoners die naar voren komt, met name in de reacties op de gepresenteerde groeibeelden. Dat zijn de inwoners van Raalte Noord, die wachten op de realisatie van een groene wig zoals in het bestemmingsplan staat omschreven.

Nu heel Raalte Noord uitsluiten als woningbouwlocatie vanwege eerdere plannen gaat voor ons wat ver. Maar we vinden het wel belangrijk dat de wethouder rekening houdt met besluiten die de raad eerder heeft genomen. In 2018 heeft er nog een kaveluitgifte plaatsgevonden, waarbij in de folder door de gemeente werd aangegeven dat er een brede groenstrook als Groene Wig wordt ingericht.

Onze fractie vindt het namelijk belangrijk dat eerdere plannen niet zomaar aan de kant worden geschoven alleen ten koste van groei. Uiteraard zal het zo zijn dat wanneer je duizenden woningen gaat realiseren je mensen raakt, en dat mensen een vrij uitzicht kunnen verliezen. Onze fractie zal echter de plannen in Raalte Noord wel zeer nauw volgen. Tijdens de raadsvergadering hebben we de wethouder expliciet gevraagd naar hoe bij de planvorming met deze eerdere plannen rekening gehouden gaat worden, en hij gaf aan dat het uitgangspunt is recht te doen aan eerder gedane uitspraken.

Onze conclusie is als volgt. In ons verkiezingsprogramma beschrijven we de noodzaak voor een woningaanbod dat aansluit op de behoefte, en dat woningbouw belangrijk is om voorzieningen en verenigingen die het leuk maken hier te wonen te behouden en te versterken. (Staat in het hoofdstuk “Raalte the place to be voor jonge gezinnen” voor de liefhebbers). Dit onderzoek heeft niet alleen onderzocht waar kan je woningen plaatsen, maar ook welke verdere infrastructuur nodig is en dat sluit er goed op aan. En we zijn er van overtuigd dat dit een heel goed document is om concreet aan de slag te gaan om de woningnood in de gemeente aan te pakken.

 

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply