BurgerBelangen houdt deze week de actie Stop de tunnelvisie. Kies voor groen en veilig verbinden! Doel van de actie om inwoners van met name Raalte-Noord te wijzen op de gevolgen van het plan om Raalte-Noord en Raalte-centrum te verbinden met twee fietstunnels, waarvan er één onder de N35 door komt. Het effect zal zijn dat de huidige barrière tussen Noord en het centrum voor zeer lange tijd in stand blijft en zelfs groter wordt.
Heel vreemd aan het plan is bovendien dat er tot nu toe geen enkele bereidheid bleek te zijn om gedegen te kijken naar de haalbaarheid van een alternatief: het maken van een groene verbindingszone, beginnend met de aanleg van een fietsbrug over diezelfde N35. Meerdere inwoners van Raalte-Noord hebben in het voortraject naar de mogelijkheid van een fietsbrug gevraagd, waarbij telkens gezegd werd dat dit niet kon. Echter:  deze optie is nooit gedegen uitgewerkt. Wij vinden dat een gemiste kans. We vinden dat dit alsnog moet gebeuren.
Om deze visie kracht bij te zetten is een notitie opgesteld waarin het idee van de groene verbindingszone nader wordt toegelicht.
Lees Notitie barrière of verbinden .

Mee eens!? Zet dan ook uw handtekening.
Bent u het met ons eens zet dan uw handtekening op het formulier dat deze week in Raalte-Noord huis-aan-huis wordt/is bezorgd en lever deze (tijdig!) in op de aangegeven adressen. Heeft u het formulier niet ontvangen, maar wilt u deze actie steunen: er liggen aantal exemplaren bij de JUMBO in Raalte-Noord. Het formulier ook downloaden: Flyer

Heeft u vragen? Kom dan zaterdag 2 december tussen 10.30 en 15 uur, naar De Noaber (Schuilenburg), Landrechtweg 2, Raalte.

 

Share.

1 reactie

Leave A Reply