BurgerBelangen houdt tot en met 9 oktober een enquête over het groenbeleid van de gemeente Raalte. (inmiddels is de enquête gesloten).

Door middel van deze enquête kunnen inwoners aangeven wat ze vinden van bijvoorbeeld het onderhoud van bomen en bermen. Binnen het vragenlijst is veel ruimte voor eigen ervaringen en aanvullende ideeën. BurgerBelangen doet dit onderzoek naar aanleiding van enkele tientallen binnengekomen meldingen van overlast van bomen nabij woningen.

De enquête is een aanvulling op het onderzoek dat de gemeente deed. Veel mensen die aan dat onderzoek hebben meegedaan gaven aan dat ze niet alle informatie kwijt konden, en er was nogal wat kritiek op de wijze van vraagstelling. Bovendien hebben veel mensen die enquête gemist. Men was niet op de hoogte, of men was te laat men invullen. Via deze aanvullende enquête kunnen zij alsnog hun mening geven.
De resultaten worden aangeboden aan de betreffende afdeling van de gemeente en zullen worden ingebracht in het raadsdebat over het nieuwe groenbeleid. Dit debat wordt in het voorjaar van 2017 verwacht.

Graag nodigen we u uit de enquête in te vullen.

Let op: Kent u die zich stoort aan (of juist heel tevreden is over) de manier waarop de gemeente het groen onderhoudt: wijs hem of haar dan op deze enquête. Denk daarbij ook aan je ouders/buren die niet zo handig zijn met internet. Wij zijn erg benieuwd naar de mening van ouderen/senioren. Wellicht kun je ze hen helpen met invullen….

Hoe meer reacties, des te beter we in staat zijn uw mening in te brengen.

Ga naar de enquête–> De enquête is inmiddels gesloten.
De resultaten worden verwerkt. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Stuur dan een mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl

Share.

1 reactie

  1. A.Langevoort on

    Het onderhoud aan bomen,laat nog wel te wensen over. in de Lage weg viel met harde wind grote takken dood hout uit een eikenboom, hetzelde ook in de BKstraat,deze takken vielen op het fietspad. Dit mag toch niet gebeuren!!!!!

Leave A Reply