De gemeenteraad van Raalte spreekt maandagavond 9 mei tijdens de raadpleinsessie over de plannen van het college met Kruispunt Bos. Het onderwerp wordt besproken op verzoek van BurgerBelangen, die eerder al vaststelde dat de plannen funest zijn voor Raalte-dorp, dat de problemen niet worden opgelost en dat het college voorbij gaat aan de opdracht die ze -in zowel 2003 als 2009- van de raad gekregen heeft.
“De plannen hebben vergaande gevolgen voor de hele N35 rondom Raalte. Zo verdwijnt de kans dat de N35 ‘verdiept’ zal worden aangelegd feitelijk naar de prullenbak. De huidige file-problematiek bij Kruispunt Bos wordt niet opgelost, maar verschoven richting de afslag Ommen. En de barrière tussen Raalte-centrum en Raalte-Noord wordt groter dan ooit”, zo stelde Ben Nijboer van BurgerBelangen eerder vast. Bovendien is er geen oplossing in zicht voor de situatie bij Mariënheem. In de visie van het college blijft de N35 liggen zoals die er nu ligt (dus niet ‘verdiept’), en komen er aan weerszijden van de weg grote geluidsschermen, ook dwars door Raalte-dorp.

Er komt de komende vrijwel zeker (veel) extra geld voor wegen.
Er komt de komende jaren (veel) extra geld voor wegen.

Op verzoek van BurgerBelangen staat het onderwerp nu op de agenda. Ter voorbereiding heeft het college een informatienotitie opgesteld, waarin men ingaat op de huidige ontwikkelingen. “Deze notitie maakt duidelijk dat het college vooral oog heeft voor de korte termijn. De plannen zijn in strijd met de opdracht van de raad en het is slecht voor de inwoners van Raalte. Tijdens de raadpleinsessie zullen we daar nader op in gaan”.

BurgerBelangen pleitte al eerder voor een gedegen plan voor de héle N35, uitgaand van de belangen van de inwoners om vervolgens samen de schouders te zetten onder een lobby richting Den Haag. Recent werd bekend dat er de komende jaren enkele miljarden extra worden uitgetrokken voor infrastructuur.

Voor meer informatie (inclusief de notitie van het college) over de agenda van 9 mei: Agenda raadpleinsessie
Voor meer informatie over de ontwikkelingen rond de N35: zie elders op deze site.

Wil je reageren, je mening kwijt of je visie delen: stuur dan een mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

 

Share.

Leave A Reply