Dossier N35
Er wordt in de lokale en provinciale politiek veel gezegd en geschreven over de N35. De inhoud varieert van verwijten dat er ‘helemaal niets gebeurd’ tot jubelberichten dat de N35 ‘eindelijk’ wordt aangepakt. Om de inwoners goed te informeren zetten we als BurgerBelangen even wat achtergrondinformatie op een rij. Dit artikel (de tweede in een reeks) gaat over de positie van de provincie en hoe zij tegen de N35 aankijkt. De visie van de provincie ………
“..De N35 is zeer belangrijke verbindingsweg”

 

De visie van provincie Overijssel
In deel 1 van deze reeks gingen we in op de visie van de rijksoverheid, met als strekking dat de N35 voor het rijk, op basis van kille cijfers, geen prioriteit heeft. Zij kijkt puur naar de doorstroming en vergelijkt dat met elders. De provincie kijkt daar (gelukkig) anders tegen aan. De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat er goede verbindingen zijn tussen Twente/Enschede en Zwolle. Dat geldt voor de spoorverbinding, maar vooral ook voor de N35. In de visie van de provincie is de N35 cruciaal voor de regionale economie.

Marsroute 2009De provincie Overijssel heeft vervolgens ingeschat dat het niet kansrijk was/is dat het Rijk de hele N35 in één klap zou aanpakken en opwaarderen tot 2×2-baansweg. Deze overtuiging visie heeft in mei 2009 geleid tot vaststelling een zogenoemde Marsroute. In dat document wordt de N345 tussen Almelo en Zwolle opgeknipt in meerdere delen. Het doel daarvan was om vervolgens de N35 stukje bij beetje tóch aan te pakken.

Inmiddels kunnen we vaststellen dat de Marsroute heeft gewerkt:

  • Het wegdeel tussen Almelo en Wierden: is gerealiseerd.
  • Tunnel door Nijverdal: is gerealiseerd.
  • Zwolle-Wythmen: staat gepland voor 2018.
  • Nijverdal-Wierden: staat op Tracébesluit. Daar wordt nu geld voor gezocht.

De onderdelen van de Marsroute hebben ook een plek gevonden in het MIRT-overzicht 2015. Deze kunt u zelf ook bekijken via: mirtprojectenoverzicht 2015 (pagina 236).

Op dat overzicht wordt inderdaad gemeld dat de delen Zwolle-Wythmen, maar ook Nijverdal-Wierden al ‘in beeld zijn’ en op de planning staan voor uitvoering.Er is nog slechts één deel van de Marsroute te gaan. Inderdaad…: het wegdeel bij Raalte (tussen Wythmen en Nijverdal). Met als grootste problemen:

  1. Vanwege de economische crisis is er al een aantal jaren vrijwel geen –extra- geld voor infrastructuur:
  2. De regering legt de prioriteit bij de grote landelijke snelwegen;
  3. Dat maakt dat er nog geen zicht is op budget voor het laatste deel van de Marsroute;
  4. Bovendien is de situatie bij Raalte complex.

Hier gaan we de volgende aflevering nader op in.

Share.

Leave A Reply