De twee historische perkjes bij de entree van Heino worden vanaf dit voorjaar weer professioneel onderhouden. Dat meldde de voorzitter van Plaatselijk Belang Heino op 27 februari 2019 tijdens de jaarvergadering van PB. De lokale hovenier Barry Dijkman zal de verzorging op zich nemen en daar komend voorjaar mee beginnen. Met deze oplossing komt een eind aan het langlopende discussie met de gemeente over deze perkjes. De gemeente heeft in het verleden meerdere malen aangegeven af te willen van deze perkjes, die qua inrichting nog dateren uit de tijd dat Heino een zelfstandige gemeente was. Op de perkjes is het oude gemeentewapen van Heino afgebeeld, met ploegschaar en klaverbladen.

Op de groene perkjes is het wapen van Heino afgebeeld; een zichtbare herinnering aan de tijd dat Heino een zelfstandige gemeente was.

Kort na de samenvoeging met Raalte wilde de gemeente deze perkjes opheffen, met als reden dat het wapen niet meer actueel was en bovendien dat de kosten te hoog zouden zijn. Het stuitte op verzet bij een groot deel van de Heinose bevolking, die deze perkjes mét wapen, in ere wilden houden. Als tussenoplossing stelde de gemeente deze perkjes niet te zullen verwijderen, mits ze het onderhoud niet meer zelf hoeven te doen. Sindsdien was het een telkens terugkerend thema in het dorp, met aan de ene kant de gemeente die er geen geld en tijd in wilde steken en anderen die vonden dat het gemeentelijk groen is, en dat dus de gemeente dit moet onderhouden. PB probeerde tussen beide standpunten te bemiddelen, met nu dus een akkoord met hovenier Barry Dijkman als resultaat.

De fractie van BurgerBelangen is blij met deze oplossing  van PB Heino, en hoopt dat de perkjes hiermee voor de toekomst behouden blijven. “Ze zijn niet alleen een groene herinnering aan Heino als zelfstandige gemeente, maar ook een mooie verfraaiing van de entree van het dorp”.

Share.

Leave A Reply