Onder inwoners van Mariënheem is boosheid en bezorgdheid ontstaan over het voornemen om een 85-100 meter hoge telecommunicatiemast te plaatsen aan De Essenbree 38. Deze locatie ligt pal naast een trap/speelveldje voor de kinderen uit de buurt. KPN heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om een dergelijke mast te  mogen plaatsen en de gemeente heeft aangegeven aan dit plan mee te willen werken.

nn
Inwoners vrezen voor gezondheidseffecten als de mast van KPN te dichtbij (of binnen) de bebouwde kom wordt geplaatst. Men wil in overleg over een plek op 500 meter afstand van het dorp.

De omwonenden zijn boos omdat ze niet zijn geïnformeerd over dit voornemen: ze moesten het als mededeling lezen in het Weekblad voor Salland. En ze zijn bezorgd omdat ze vrezen voor de gezondheidseffecten.
Er werden in korte tijd maar liefst 229 handtekeningen ingezameld en (afgelopen woensdag) overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Wagenmans en burgemeester Dadema. Bovendien werd een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraad.

De fractie van BurgerBelangen heeft inmiddels opheldering gevraagd aan het college.”Dit is wel een heel vreemde gang van zaken. Hoe kun je nou, zeker bij zo’n gevoelig onderwerp verzuimen om omwonenden actief te informeren of te raadplegen”, zo stelt raadslid Ben Nijboer van BurgerBelangen. Hij vindt dat zowel het college als KPN de uitgestoken hand van de inwoners om samen de kijken naar een locatie die wél geschikt is, met beide handen moet aangrijpen.

500 meter

Overigens keren de initiatiefnemers (gesteund door Plaatselijk Belang Mariënheem) zich niet tegen de antennemast als zodanig, maar vinden dat deze, mede vanwege de stralingseffecten, niet binnen de bebouwde kom van Mariënheem moet komen. “Wij als Mariënhemers willen graag met u en de KPN meedenken over alternatieven m.b.t. plaatsing van de mast op een plek tenminste 500 meter van de bebouwde kom, bijvoorbeeld aan De Wissinkweg ter hoogte van de brug over de Wetering. Ook een boomrijke plek, een en ander natuurlijk in overleg met alle partijen”, aldus de initiatiefnemers.

(Wilt u de ontwikkeling volgen en geïnformeerd worden over het antwoord dat het college geeft op de gestelde vragen, volg BurgerBelangen dan op twitter (@BB0572) en Facebook.)

Share.

Comments are closed.