Veiligheid is een belangrijk thema in Laag Zuthem. Dat bleek donderdagavond (23 maart 2017) nog maar weer eens toen een groot deel van Zuthemers naar Het Trefpunt togen om mee te praten over maatregelen om hun dorp veiliger te maken. ‘Veiligheid’ was ook hét thema tijdens een eerder bezoek van de gemeenteraad aan het dorp. Deze avond was daar het vervolg op.

IMGP2991
Veel Zuthemers waren naar het Trefpunt toegekomen om mee te praten over veiligheid in het dorp.

Ter voorbereiding was een ‘ruwe schets’ opgesteld voor de herinrichting van de Kolkweg en de Langeslag. Tijdens de bijeenkomst kon iedereen op een formulier zijn of haar mening geven, die de komende maanden worden verwerkt. “We staan aan het begin van een proces , waar we samen met u doorheen willen”, zo luidde de toelichting van de gemeente. In het meest gunstige geval wordt er eind 2018 begonnen met de werkzaamheden… En daar zat nu precies een flink stuk van het ongenoegen.

Aan de tafels werd de 'ruwe schets' besproken.
Aan de tafels werd de ruwe schets besproken.

“Wat doet de gemeente in die tussenliggende tijd dan aan het sluipverkeer op de Kolkweg?”, zo vroeg in een inwoner zich af. In september 2016 was een meting gehouden waaruit bleek dat er dagelijks 1400 auto’s over deze weg gaan (waarvan 9% zwaar verkeer) met een gemiddelde snelheid van 50km per uur. Terwijl 30km is toegestaan. De analyse (zie foto boven) was immers helder. Het antwoord luidde simpel: “Eh… nee, niets”. Het leidde tot gemor.

De ruwe schets, met maatregelen voor de Kolkweg, Lange Slag en een fietsroute over het huidige wandelpad.
De ‘ruwe schets’, met maatregelen voor de Kolkweg, Lange Slag en een fietsroute over het huidige wandelpad.

Ander heikel punt was kruising Hagenweg/N35. Wethouder Wout Wagenmans zei zich te storen aan berichten alsof de gemeente te weinig zou doen voor dit kruispunt: “Dit kruispunt heeft onze volle aandacht. Rijkswaterstaat gaat nu eerst het deel Zwolle Wythmen aanpakken en daarna monitoren wat het effect is de kruising met de Hagenweg”. De bewoners van de Hagenweg zagen daarin andermaal een bevestiging. “Als je eerst wacht tot 2018, daarna gaat monitoren om vervolgens te beginnen met maatregelen gebeurt er de eerste 10 jaar dus helemaal niets”, zo werd vastgesteld.
En terwijl aan de tafels druk werd gestudeerd op de ‘ruwe schets’ en de reactieformulieren werden ingevuld sudderde het ongenoegen bij de kritici door.
De avond werd bijgewoond door een aantal raadsleden, waaronder Ben Nijboer van BurgerBelangen. Volgens Nijboer hebben de kritische Zuthemers gewoon een punt: “Als je vaststelt dat er dagelijks 1400 auto’s met 60km per uur door een bebouwde kom rijden, waar onder andere een school aan zit, dan kun je niet volstaan met praatsessies over de langere termijn.” Bij navraag bleek dat het bestuur van PB Laag Zuthem al meerdere keren heeft aangedrongen op handhaving, maar men ving telkens bot omdat de gemeente ‘niet voldoende middelen’ zou hebben. (Opmerking: BurgerBelangen zal hier opheldering over vragen. )

Intussen was er wel waardering voor deze aftrap van het proces waarbij de Zuthemers kunnen meepraten over de inrichting van hun dorp. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid hun reactie op papier te zetten. De komende maanden worden deze, zoals gezegd, verwerkt en dan wordt de ruwe schets omgezet in een conceptplan dat weer aan de inwoners wordt voorgelegd. Plaatselijk Belang Laag Zuthem is in dit proces de gesprekspartner voor de gemeente.

Share.

Leave A Reply