De fractie van BurgerBelangen wil dat de gemeente de komende maanden extra aandacht heeft voor de veiligheid in en rond Laag Zuthem en Lierderholthuis. “Nu de schoolvakanties voorbij zijn en de werkzaamheden aan de N35 tussen Heino-Noord en Wythmen juist in volle gang zijn, kun je erop wachten dat de hoeveelheid sluipverkeer door Laag Zuthem en Lierderholthuis extra zal toenemen. Het is dan niet voldoende om sandwichborden te plaatsen met de melding dat de scholen weer zijn begonnen. Het is zaak regelmatig te handhaven, zowel zichtbaar als onzichtbaar”, zo stelt BurgerBelangen. De fractie heeft inmiddels bij het college aangedrongen om passende acties te ondernemen.

Nu is het nog rustig in Laag Zuthem. Maar nu vakanties voorbij zijn en het werk aan de N35 volop doorgaat, wordt gevreesd voor een flinke toename van het sluipverkeer.
Nu is het nog rustig in Laag Zuthem. Maar nu vakanties voorbij zijn en het werk aan de N35 volop doorgaat, wordt gevreesd voor een flinke toename van het sluipverkeer.

Eerder dit jaar erkende de gemeente tijdens een informatieavond over de herinrichting van Laag Zuthem dat er zowel op de Kolkweg als de Langeslag aantoonbaar sprake is van een onveilige situatie door zowel sluipverkeer, te hard rijden als landbouwverkeer. Daarop zegde burgemeester Martijn Dadema tijdens een raadvergadering toe dat er extra gehandhaafd zal gaan. “Bij navraag blijkt dat niemand in het dorp daar iets van gemerkt heeft, terwijl het sluipverkeer wel degelijk toenam. We vragen ons dus echt af wat er sinds die toezegging daadwerkelijk gebeurd is, maar vooral: wat er de komende maanden gaat gebeuren, gezien de te verwachten extra drukte !”

Share.

Leave A Reply