Het college wilde het niet, de ambtenaren zagen de noodzaak er niet van in, maar toch gaat het gebeuren: de Heuvelweg in Luttenberg wordt met snelheidsbeperkende maatregelen veiliger gemaakt. Komend vanaf de bebouwde kom wordt (tot voorbij de sporthal) de maximumsnelheid teruggebracht tot 30kilometer. Dat eindpunt wordt gemarkeerd door een nieuw plateau. De bewoners zijn blij.

Waar het fietspad overgaat in de gewone weg, komt een plateau. Dat is meteen het begin van de 30km-zone.
Waar het fietspad overgaat in de gewone weg, komt een plateau. Dat is meteen het begin van de 30km-zone.

Het is de uitkomst van een intensief overleg tussen de gemeente en aanwonenden. In februari 2016 vroegen de bewoners tijdens een Raad-op-pad-pitch om maatregelen. “Té vaak werd er door automobilisten té hard gereden”, zo werd helder aangegeven. Vanaf dat moment startte een traject waarbij de gemeente van mening was dat naast enkele kleine aanpassingen geen verlaging van de snelheid nodig was. De weg voldeed aan de normen en aanpassingen zouden niet passen in de CROW-richtlijnen. Bovendien zou de politie aangegeven hebben niet te zullen handhaven… Daarop stelde het college voor het te laten de beoogde kleine aanpassingen.
De bewoners lieten het er niet bij zitten en vroegen bij monde van Jan Spil aan de gemeenteraad om het besluit aan te passen, en met succes. Met een amendement werd besloten tegemoet te komen aan het verzoek van de bewoners (die hierin gesteund worden door o.a. het sporthalbestuur en de school).

De fractie van BurgerBelangen is blij met het uiteindelijke resultaat. “Minpunt is dat het allemaal zo lang heeft moeten duren. Alle overleg en onderzoeken hebben waarschijnlijk meer gekost dan het uiteindelijke plan…. Even leek het er op dat ook hier weer de CROW-richtlijnen of kille berekeningen doorslaggevend zouden zijn, maar we zijn blij dat de raad dit heeft bijgesteld. Wat BurgerBelangen betreft moeten de inwoners centraal staat en niet de kille richtlijnen. Zeker als het om veiligheid gaat.”

Share.

1 reactie

  1. Niet alle burgers van Luttenberg zijn blij met deze verkwisting van geld. Er zijn andere punten in Luttenberg die onveiliger zijn en eerder aangepakt zouden moeten worden. Bijvoorbeeld de oversteek naar school bij de Lemelerweg naast de Terborgweg.

Leave A Reply