We willen onze gemeente elke dag een beetje mooier maken. Geen woorden maar daden. We vinden cultuur belangrijk. Dat klinkt allemaal mooi, maar de vraag is dan: hoe dan? BurgerBelangen beloofde in haar verkiezingsprogramma zich hiervoor te willen inzetten. Tijdens de raadsvergadering van 4 april 2024 werd daar een belangrijke stap in gezet.

In die vergadering werd immers de Cultuurnota vastgesteld, waarin is opgenomen dat hier de komende jaren inderdaad echt werk van wordt gemaakt.

Bovendien is afgesproken dat hier extra geld voor wordt uitgetrokken. Dat laatste moet bij de behandeling van de begroting nog worden bekrachtigd, maar voor de fractie van BurgerBelangen is het wel duidelijk: als we de gemeente elke dag een beetje mooier willen maken, dan moet je daar ook de middelen voor op tafel leggen.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply