Binnen enkele jaren zullen meerdere kerken binnen de gemeente Raalte sluiten. Het parochiebestuur van het Heilig Kruis heeft inmiddels laten weten dat de kerken van Mariënheem, Nieuw-Heeten, Heeten, Broekland, Luttenberg en de Pauluskerk in  Raalte binnen vier jaar worden gesloten, in die zin dat er geen erediensten meer worden gehouden. Het lijkt een kwestie van tijd dat meer kerken worden afgestoten. Zonder twijfel zal dat telkens flinke gevolgen hebben voor de dorpen.
De fractie van BurgerBelangen vindt het belangrijk inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij deze discussie, en ideeën en suggesties op te halen.
Wilt u meer weten over hoe het zit met de eigendomsrechten, en kerkelijke procedures om te komen tot afstoten van kerkgebouwen? Zie onder.

Aan de leden van het BurgerPanel Raalte daarom de vraag: Wat moet er volgens u met de vrijkomende kerken gebeuren? De vragenlijst bestaat uit vijf vragen, met bij elke vraag ruimte voor een toelichting. De vragen kunnen worden ingevuld tot en met 4 december.
De deelnemers aan het panel krijgen vragenlijst automatisch gemaild.  Invullen kan tot en met 4 december. In december worden vervolgens de resultaten verwerkt. Alle deelnemers aan het panel worden geïnformeerd over de uitkomsten.

Wilt u ook uw mening geven? 
Meld u dan aan bij www.BurgerpanelRaalte.nl Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u automatisch de vragenlijst.
Het Burgerpanel Raalte richt zich alleen op inwoners van de gemeente Raalte.

 

Een RK-kerk sluiten: hoe gaat dat in zijn werk?
Als we een beeld vormen over de toekomst van de kerkgebouwen is het volgende goed om te weten:

De (katholieke) kerkgebouwen zijn eigendom van de parochies, die geleid worden door een parochiebestuur. Door eerdere fusies van parochies vallen de katholieke kerken binnen de gemeente Raalte (met uitzondering van de kerken in Heino en Lierderholthuis) onder de parochie Het Heilig Kruis, met één overkoepelend parochiebestuur.
Een kerk heeft als specifieke functie dat het een plek is voor religieuze erediensten. Op basis van het principe van scheiding tussen kerk en staat, geldt voor kerkgebouwen andere regelgeving dan voor andere gebouwen. Deze speciale positie vervalt zodra het bisdom besluit een kerkgebouw ‘aan de eredienst te onttrekken’. Daarvoor gelden kerkelijke procedures.
Zodra het gebouw volgens de kerkelijke procedures aan de eredienst is onttrokken mag het parochiebestuur -namens de parochie- het gebouw afstoten. De opbrengst blijft binnen de parochie, en kan worden ingezet voor het onderhoud en beheer van de overige kerken. In het geval van de parochie Het Heilig Kruis geldt dus dat de opbrengst van eventuele verkoop ingezet kan worden voor beheer en onderhoud van basiliek de Heilige Kruisverheffing. Het vloeit dus niet weg naar het bisdom.
Hoewel het parochiebestuur dus besluit over wel/niet afstoten en de middelen binnen de parochie blijven, heeft het bisdom in Utrecht een instemmingsrecht. Anders gezegd: het bisdom moet akkoord gaan met de beoogde bestemming. Doorgaans gebruikt het bisdom dit recht om enkele christelijke, normatieve voorwaarden te stellen, zoals het voorkomen dat het kerkgebouw in de toekomst wordt gebruikt als (bijvoorbeeld) gokhal of seks-inrichting.
Dat kan ‘privaat’ geregeld worden, bijvoorbeeld door dit op te nemen in een eventuele verkoopakte. Het kan ook publiek/politiek geregeld worden via regelgeving binnen het bestemmingsplan.

Bij protestantse kerkgebouwen is de procedure vergelijkbaar, met als belangrijkste verschil dat zij geen overkoepelende ‘bisdom’ hebben die toestemming moeten geven.

Heeft u aanvullingen op deze informatie, stuur deze dan naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Share.

Leave A Reply