Het buitengebied van de gemeente Raalte komt vaak ter sprake. De ene keer omdat we trots zijn op het landschap, de rust, de boeren en de ruimte. Het buitengebied als parel. De andere keer omdat datzelfde buitengebied bij ontwikkelaars of beleidsmakers in beeld is voor woningbouw, zonneparken, stikstofreductie of windmolens. De grote vraag is óf en zo ja, hoe beide visies bij elkaar gebracht kunnen worden. Op twee woensdagavonden (23 en 30 juni) gaat BurgerBelangen met inwoners in gesprek over dit vraagstuk.
Op woensdag 23 juni zetten we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Harry ten Have (GroenAdviesBureau ten Have) zal dan een inleiding verzorgen, met speciale aandacht voor de toekomst van de veehouderij en kwaliteit van het Sallandse landschap. Op woensdag 30 juni zoomen we in op de dilemma’s die specifiek in de gemeente Raalte spelen. Deelname is gratis. 19.30-21.30uur. Voor meer informatie en opgave: fractie@burgerbelangenraalte.nl

 

Vervolgsessie N35:

Op woensdag 9 juni stond de N35 centraal in het Zomerprogramma. Samen met de betrokken deelnemers werden alle feiten en de huidige stand van zaken op een rij gezet. Deze avond krijgt een vervolg op 16 juni, waarbij wordt ingezoomd op de vraag: waar liggen de kansen en hoe pakken we deze. Er is nog plek voor max 2 deelnemers. Meer info: 06-38073565.

Share.

Leave A Reply