Het is het gesprek van de dag in Heino onder ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd: het plan om  basisscholen in Heino samen te voegen. Reden voor onze fractie om hierover een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders te stellen.

Aanleiding voor het stellen van deze schriftelijke vragen is de berichtgeving omtrent de
samenvoeging van de basisscholen “de Dolfijn” en “de Gouden Emmer”. Aldus de brief die gericht is
aan de ouders van leerlingen op de betreffende basisscholen, heeft de Gouden Emmer de
opheffingsnorm van 57 leerlingen gehaald en is het toekomstperspectief niet rooskleurig.

Dafne Holterman vraagt zich namens de fractie af of en hoe het college al bij deze plannen is betrokken, en wat de visie van het college hierop is.

Een groeiende gemeente, minder scholen?
Actueel in onze gemeente is de groeiambitie. Het zwaartepunt voor deze groei wordt in de kernen
Raalte en Heino gelegd. Een ambitie van 3.000 woningen in 10 jaar tijd waarvan de meeste
woningen zullen worden gerealiseerd in Raalte en Heino. Dit betekent dat er op korte termijn
misschien wel 750 tot 1.000 woningen gerealiseerd zullen worden in Heino. Aangenomen wordt dat
het aantal jonge gezinnen (en dus ook het aantal jonge kinderen) zal toenemen

Bouwen is méér dan het stapelen van stenen. Het gaat onder meer over het binden van jonge
gezinnen en keuzevrijheid. Dat geven wij in ons verkiezingsprogramma aan. Daarom hebben we tevens de volgende vragen gesteld:
– Is onderzocht welke consequenties het samengaan van voornoemde basisscholen heeft in
combinatie met de groeiambitie en zo ja: wat is de uitkomst?
– Op welke wijze wordt vervolgens geanticipeerd op de verwachte groei in combinatie met
het aanbod van basisscholen in Heino?

De vragen zullen naar verwachting binnen enkele weken worden beantwoord.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply