De kans dat het ophalen van huisvuil naar één keer per acht weken gaat is zo goed als zeker van de baan. Tijdens de raadpleinsessie van maandagavond bleek er dermate veel kritiek op dat voorstel, dat wethouder Frank Niens uiteindelijk aangaf ‘zich te zullen beraden’. Dat is een diplomatieke manier om te zeggen dat ook hij inziet dat het plan kansloos is. Alleen zijn eigen partij (Gemeentebelangen) leek hem nog iets te steunen. Vrijwel alle andere fracties zaten op dezelfde lijn als BurgerBelangen en zagen in dat het voorstel veel jonge gezinnen in de problemen zou brengen.

Een aantal fracties, waaronder BurgerBelangen, adviseerde wethouder het voorstel terug te nemen en gewoon nog wat tijd te nemen om met een beter plan te komen. Raadslid Ben Nijboer: “Het is duidelijk dat dit plan voor veel reuring heeft gezorgd. Veel inwoners zijn bezorgd, maar ook bereid om me te denken. Maar daar gebruik van, en kom terug met een voorstel dat wél op draagvlak kan rekenen aansluit bij de ideeën van de inwoners en de jonge gezinnen”.
Alexander Kreule (VVD) wees op het model in Horst aan de Maas (een gemeente die enigszins vergelijkbaar is met Raalte) waar met creatieve oplossing uitstekende resultaten worden bereikt. BurgerBelangen prees deze fractie voor het gedane huiswerk. “Uit het voorbeeld in Horst aan de Maas blijkt dat je met creativiteit inderdaad heel ver kunt komen, zonder inwoners in een lastig parket te brengen”.

Wat de uitkomst van het ‘beraden’ door de wethouder zal zijn, blijkt op korte termijn. Het college zal immers snel een besluit moeten nemen, omdat de behandeling ervan gepland staat voor de raadsvergadering van eind deze maand.

Share.

Leave A Reply