De fractie van BurgerBelangen wil dat de voorgenomen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) per 1 januari 2018 wordt geschrapt. De afgelopen jaren is de OZB met ruim vijftig (!) procent gestegen.  Het is volgens BurgerBelangen tijd dat deze stijging een halt wordt toegeroepen. Met een aantal feiten willen we deze oproep ondersteunen en we doen dat met enkele vragen en antwoorden.

Vraag 1) Méér dan 50%? Hoe zit dat?
Antwoord:
In 2009,  het jaar vóórdat Gemeentebelangen en CDA een coalitie vormden, betaalde de eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 216.000,= (dat is de gemiddelde waarde van een huis in onze gemeente € 197,64 aan Onroerend Zaak Belasting. (bron: programmabegroting 2009, pagina 97). Voor dezelfde woning moest in 2017 € 308,70 aan OZB betalen. Een verschil van 56,19 %. Dat is exclusief de voorgenomen verhoging (3%, exclusief inflatiecorrectie) die voor 2018 nog in de meerjarenbegroting staat.

Vraag 2: Ik las ergens dat Raalte helemaal niet zo duur is. Vergeleken met andere gemeentes in Overijssel ligt de OZB in Raalte zelfs iets onder het ‘gemiddelde’.
Antwoord: Dat is juist. Er zijn inderdaad gemeenten die duurder zijn. Echter: in 2009 was Raalte (na Dalfsen) de één na goedkoopste gemeente. Het feit dat men is opgeklommen tot gemiddeld betekent dat Raalte één van de grootste stijgers is. Wij vinden dat dit moet stoppen.

Vraag 3: Als de verhoging wordt geschrapt, gaat dat dan niet ten koste van de voorzieningen.
Antwoord: Het is een misverstand om te stellen dat er een directe relatie is tussen het voorzieningenniveau en de OZB. Ter illustratie: In 2009 was de OZB een stuk lager (zie vraag 1), maar het voorzieningenniveau ook heel goed of zelfs beter: zo was het budget voor de sport in 2009 ruim € 700.000 hoger dan op dit moment en waren er diverse stimuleringsregeling voor culturele activiteiten. De OZB-stijging heeft dus niet geleid tot handhaving van de budgetten voor sport, cultuur of bijvoorbeeld voor het onderhoud van openbaar groen.

Vraag 4: Jullie zeggen dat de verhoging over 2017 ook niet nodig was. Dan moet dat toch weer teruggedraaid worden?
Antwoord: Dat klopt. Wij vinden ook dat gecorrigeerd moet worden. Deels omdat we de lasten voor de inwoners sowieso laag willen houden, maar ook omdat deze verhoging niet nodig was. Maar we willen ook realistisch zijn en geen dingen beloven waarvan we nog niet zeker weten of die waargemaakt kunnen worden. Vandaar onze inzet: éérst die geplande verhoging van 2018 van de baan; daarna gaan we kijken of de onterechte verhoging van vorig jaar ongedaan gemaakt kan worden. We verwachten dat we daar medio oktober (de  begroting wordt op 12 oktober a.s. gepubliceerd) meer zicht op hebben.

Share.

Leave A Reply