Ondanks een flinke toename van het budget dat Raalte jaarlijks uit Den Haag krijgt, verhoogt het college het komend jaar de OZB met nog eens 2,5%. Het college verpakt deze verhoging met mooie woorden door te stellen dat de voorgenomen verhoging van de OZB met 3% wordt geschrapt uit de begroting voor 2018, maar onder het mom van inflatiecorrectie wordt toch 2,5% bij geplust.
Het resultaat is dat, terwijl de economie aantrekt  en de inkomsten uit Den Haag stijgen, de lasten voor de inwoners van de gemeente Raalte blijven stijgen. Woningbezitters betalen twintig euro meer (van € 659 euro in 2017 naar € 679,= in 2018). Huurders betalen tien euro meer (van € 315,= in 2017 naar € 325,= in 2018). Ook de rioolheffing en afvalstoffenheffing worden duurder.

Ben Nijboer van BurgerBelangen:  “We hebben de begroting donderdagmiddag ontvangen, en natuurlijk snel gekeken wat er met onze oproep is gedaan. In eerste instantie leek het er op dat de verhoging inderdaad van tafel is, maar bij nader inzien gaat het tóch omhoog gaat met 2,5%. Met als onderbouwing dat dit de inflatiecorrectie is. Hiermee wordt de inwoners zand in de ogen gestrooid.”
BurgerBelangen heeft al eerder aangegeven de jaarlijkse stijging van lasten een halt te willen toeroepen.  Met deze begroting stijgen de lasten voor de inwoners voor het zevende jaar op rij. Daardoor is Raalte sinds een aantal jaren de gemeente met een van de snelst stijgende lasten in de omgeving.

Share.

Leave A Reply