Voor de zoveelste keer in korte tijd hebben inwoners van de wijken De Kampen en de Hartkamp aan de bel getrokken vanwege geluidsoverlast vanaf de N348. Eerder al vroeg BurgerBelangen om een actie vanuit de gemeente, waarop werd gesteld dat het aantal decibel ‘binnen de normen’ viel. Volgens BurgerBelangen is dat een matig criterium: het uitgangspunt moet immers niet uitsluitend zijn of iets binnen normen valt, maar vooral: wat betekent het voor onze inwoners. Het minste wat je kunt doen is om samen met inwoners om de tafel te gaan en concreet te kijken wat er wél mogelijk is.

Bewoners van Saffraan en Tijm zamelden handtekeningen in, om hun signaal kracht bij te zetten.
Bewoners van Saffraan en Tijm zamelden handtekeningen in, om hun signaal kracht bij te zetten.

Als BurgerBelangen ontvingen we (nadat eerder de signalen vooral vanaf De Maten en De Gaarden kwamen) inmiddels een lijst met circa 30 handtekeningen afkomstig van bewoners van de Saffraan en Tijm. Wat dan opvalt is dat op die paar honderd meter N348 er verschillende situaties zijn. Op een deel staat er een geluidsscherm (waarvan bewoners aangeven dat deze verzakt is), op een ander deel wordt volstaan met een zandwal en op een aantal stukken is er vrijwel niets.

Wij vinden dat de situatie heel concreet in kaart gebracht moet worden: wáár en welke momenten is de overlast het grootst, wat ís er al gedaan en wat kan aanvullend nog gedaan worden. Op sommige plaatsen kan wellicht volstaan worden met het aanbrengen van andere (groenblijvende) beplanting, terwijl op andere plaatsen het huidige scherm iets verhoogd kan worden. Gezien de grote verscheidenheid ter plaatse is hier maatwerk op zijn plaats.

Inmiddels is het voorstel/verzoek om deze inventarisatie te doen ingediend bij de gemeente. Deze metingen moeten worden gedaan in de wintermaanden, als het blad van de bomen af is. Dat zijn de maanden dat de overlast ook het grootst is.

Share.

Leave A Reply