De oude (uitlopende) stronken nabij De Joetse zijn inmiddels gerooid.

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk is het dan toch zover. De parkeerplaats naast De Joetse wordt grondig aangepakt. De oude boomstronken zijn verwijderd, de oude bestrating is er uit en momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuw bestrating. De aanwonenden zijn blij dat hun parkeerplaats eindelijk de gewenste facelift krijgt.
De fractie van BurgerBelangen trok tot tweemaal aan de bel over dit pleintje. In 2016 werd gewezen op de voortdurende overlast van de oude platanen, die zowel het woongenot aantastten als de bestrating kapot maakte. Voor de gemeente was dat aanleiding om de platanen weg te halen, overigens met de afspraak tot herplant: ook de bewoners wilden de groene elementen behouden. Daarna bleef het lange tijd stil en schoof de planning van de werkzaamheden vooruit. Daags nadat BurgerBelangen bij het college informeerde naar de stand van zaken, kwam er schot in de zaak, werden de (andermaal uitlopende) stronken gerooid en werd een begin gemaakt met de herinrichting.

De singel bij De Hoek in Heino kent veel achterstallig onderhoud en leidt regelmatig tot zwerfafval. Omwonenden hebben bericht gekregen dat een opknapbeurt in de planning zit.

Ook bij de houtsingel nabij De Hoek/De Weerd in Heino lijkt er sprake van spoedige actie. Kort nadat BurgerBelangen het college per brief wees op de stagnerende uitvoering (de eerste klachten en toezeggingen dateerden al van 2015) ontvingen omwonenden de volgende dag een brief met daarin een concrete planning. Als alles een beetje meezit wordt ook deze singel binnen enkele maanden aangepakt en opnieuw ingericht. Hierbij past echter nog wel een slag op de arm:  de afgelopen vier jaar zijn er meerdere toezeggingen en planningen geweest, die vervolgens niet werden gehaald of in een la verdwenen. Als fractie zullen we dit volgen.

Share.

Leave A Reply