Het plan om Kruispunt Bos met een kwart-klaverbladconstructie veilig te maken deugt niet. Dat is de overtuiging van de fractie BurgerBelangen. “Het plan is in strijd met het raadsbesluit van 2009, die bepaalt dat de weg ‘verdiept’ moet worden aangelegd. Bovendien is het op zeker tien punten slecht voor de veiligheid en woonkwaliteit in Raalte-dorp”, zo stelt Ben Nijboer van BurgerBelangen. Nijboer dook in het dossier N35, en wil op basis van zijn bevindingen zo snel mogelijk een raadsdebat.

Ben Nijboer (BurgerBelangen) dook in het dossier N35
Ben Nijboer (BurgerBelangen) dook in het dossier N35

BurgerBelangen erkent dat Kruispunt Bos een dominant knelpunt is op de N35. Zeker sinds de opening van de tunnel bij Nijverdal is de verkeersdruk toegenomen. “Maar dat los je niet op door alleen Kruispunt Bos aan te pakken. Integendeel: de problemen worden verplaatst én vergroot. Dit is heel slecht voor het dorp”.

Nijboer zet een aantal effecten op een rij:

  1. De dagelijkse file tussen Raalte en Heino zal zich verplaatsen naar het wegdeel vóór de afslag Ommen. En dus de barrièrewerking versterken;
  2. Alle erfontsluitingen tussen Raalte en Heino worden geïsoleerd. Men kan nu daar oversteken, nadat de stoplichten bij Kruispunt Bos op rood stonden (en er gaten in de verkeersstroom ontstaan), maar dat is straks niet meer zo
  3. De afslag Almeloseweg zal dichtslibben. De problemen bij het kruispunt Almeloseweg/Enkstraat zijn straks niet te overzien, zeker nu de spoorweg vaker dicht zal gaan. Het vrachtverkeer vanaf De Zegge krijgt met veel vertraging te maken.;
  4. Als dit doorgaat: dan is de optie om de N35 verdiept (=raadsbesluit) aan te leggen, van de baan;
  5. Elke vrachtwagen die van Deventer naar Ommen (of vice versa) gaat moet eerst óm en dóór Raalte rijden, om bij Veldhoen noordwaarts te rijden. Ook dit versterkt de barrière tussen centrum en Noord;
  6. Raalte zal het potje met 4 miljoen euro kwijt zijn en staat vervolgens met lege handen in de lobby over de totale aanpak;
  7. De uitgifte van kavels op locatie Franciscushof wordt moeilijker. En mág Raalte daar straks überhaupt nog wel bouwen?
  8. Het landbouwverkeer moet straks via de Hondemotswetering en de Pruimersallee met alle overlast op deze wegen van dien;
  9. De optie om de N348 oost-om Raalte te leggen is dan definitief naar de prullenbak, nog voordat deze gedegen (en alle facetten wegend) is onderzocht;
  10. De lobby voor extra geld gaat ten koste van het streven om het hele wegdeel tussen Wythmen en Nijverdal, inclusief de omleiding om Mariënheem aan te pakken.
Het college kreeg op 29 oktober 2009 opdracht te gaan voor een 'verdiepte vorm'
Het college kreeg op 29 oktober 2009 opdracht te gaan voor een ‘verdiepte vorm’

Nijboer vindt het onbegrijpelijk dat het college de variant voor Kruispunt Bos naar voren schuift als de ultieme oplossing. “Wat hier feitelijk gebeurt is twee zéér duidelijke opdrachten van de gemeenteraad worden genegeerd. Op 29 oktober 2009 is unaniem door de raad besloten dat de N35 in verdiepte vorm moet worden aangelegd. In diezelfde vergadering kreeg het college de opdracht om een totaalplan te maken, rekening houdend met zaken als fietsinfrastructuur, de ontsluiting van De Zegge, de barrièrewerking tussen Noord en Centrum en de situatie in Mariënheem. Dit is nooit opgepakt. Als dat wél was gebeurd, hadden we nu het huiswerk klaar en had er voor Kruispunt Bos zeker een beter plan gelegen.”

Zie ook het verdere dossier van BurgerBelangen, inzake de N35.

 

Share.

Leave A Reply