‘Raalte en provincie hopen op ‘druppeltjes’ “, zo kopte dagblad De Stentor op maandag (11 april 2016). Enkele dagen ervoor was bekend geworden dat de regeringsfracties (VVD en PvdA) in de Tweede Kamer zich sterk maken voor extra miljarden budget voor infrastructuur. Opvallend daarbij was dat bij de genoemde voorbeelden niet éénmaal de N35 genoemd werd. Wethouder Wagenmans gaf vervolgens aan zich geen zorgen te maken, en te hopen dat er ook ‘enkele druppels’ in Overijssel zullen vallen, onder andere voor het opwaarderen van Kruispunt Bos. “Fout”, vindt BurgerBelangen.

Wethouder Wagenmans hoopt op 'druppels' voor Kruispunt Bos. Terwijl er miljarden vrijkomen om te pleiten voor aanpak van de hele N35.
Wethouder Wagenmans hoopt op ‘druppels’ voor Kruispunt Bos. Terwijl er miljarden vrijkomen om te pleiten voor aanpak van de hele N35. Volgens BurgerBelangen moet Raalte zich sterk maken voor een totale aanpak, mét de N348 Oost-Om, een omleiding om Mariënheem en een verdiepte ligging van de N35 tussen Noord en Centrum.

Volgens BurgerBelangen is dit een slechte insteek en laat Wagenmans zien alleen oog te hebben voor de korte termijn. “De recente plannen met een verhoogde ligging voor Kruispunt Bos zijn funest voor Raalte-dorp en zetten de ontwikkeling voor een totale verbetering van de N35 op achterstand”, zo vindt BurgerBelangen.

BurgerBelangen ziet in de recente berichten dat er miljarden extra geld komt voor infrastructuur een bevestiging dat Raalte als de wiedeweerga het huiswerk op orde moet brengen en een totaalplan voor de N35 moet presenteren. Compleet met uitgewerkte Oost-om-variant, omlegging om Mariënheem en een verdiepte ligging van de N35 tussen Raalte-Noord en centrum.

“Alle deskundigen wéten dat er tot 2028 simpelweg géén extra geld was en is voor grote projecten. Dát is de enige reden waarom het laatste deel van de Marsroute nooit in voorbereiding is genomen. Het wachten was op herstel van de economie én het moment dat er geld beschikbaar kwam. Dat er weer iets te verdelen viel. Dat moment is kennelijk dichtbij, of wellicht al aangebroken”, zo schetst Ben Nijboer van BurgerBelangen de situatie.
“Het is en blijft echter bijzonder kwalijk dat het college blijft volharden in korte termijn denken. Het is kennelijk blind geworden voor de realiteit dat er eindelijk weer geld staat aan te komen. Ik herhaal: beste wethouder: kijk wat er gebeurt, en zorg dat je het plan voor de hele N35 snel klaar hebt!!! Als je dat niet doet, dan gaat inderdaad alle geld naar de regio’s die hun huiswerk wél klaar hebben.”

De gemeenteraad spreekt, mede op aandringen van BurgerBelangen, in mei over de N35-ontwikkelingen, inclusief Kruispunt Bos.

Share.

Leave A Reply