Dossier N35
Er wordt in de lokale en provinciale politiek veel gezegd en geschreven over de N35. De inhoud varieert van verwijten dat er ‘helemaal niets gebeurd’ tot jubelberichten dat de N35 ‘eindelijk’ wordt aangepakt. Om de inwoners goed te informeren zetten we als BurgerBelangen even wat achtergrondinformatie op een rij. Dit artikel (de eerste in een reeks) gaat over de positie van de rijksoverheid en hoe zij tegen de N35 aankijkt. De visie van de rijksoverheid ………
“..Er is geen probleem op de N35…”

Hoe kijkt de landelijke overheid?

Wie zich een mening vorm over de N35 doet er goed aan te weten dat de verschillende overheden een zeer diverse kijk op de N35 hebben. Immers: de N35 is een Rijksweg. En dus zijn gemeente en provincie afhankelijk van het landelijke beleid en de prioriteiten.

Het is aan het Rijk om te besluiten wanneer er geld wordt vrijgemaakt voor de N35. Het Rijk kijkt daarbij vooral naar de objectieve verkeers(on)veiligheid en de doorstroming. Dat wordt dan vergeleken met andere wegen in Nederland.
Zodra de urgentie om iets te doen is aangetoond wordt voor die weg (op basis van de Tracéwet) gestart met de procedure/verkenning. Zie voor meer informatie de Tracéwet in een notendop: Tracébesluit

In de top 50 van files in Nederland speelt de N35 geen rol...
Afbeelding: de top 50 van files in Nederland. Daarbij speelt de N35 geen rol…

Een –voor sommigen- pijnlijke constatering daarbij is dat de N35 bij Raalte landelijk gezien NIET geldt als een problematische weg, althans: in vergelijking tot wegen elders. Voor het Rijk is er pas een probleem als de rijtijd (reistijd) van A naar B meer dan het dubbele is van wat normaal is. En dat wordt dan gemeten over de totale weg (dus niet een stukje ervan) en gedurende het grootste deel van de dag (dus niet alleen de spits). Volgens het Rijk voldoet de N35 daar niet aan. En dus staat ook N35 tussen Wythmen en Nijverdal staat niet op de Tracé-lijst. Zie hier de lijst met wegen die er wél op staan. Lijst Tracébesluiten

Wat betekent dat?
Concreet betekent dit dat het Rijk (lees: Rijkswaterstaat) op dit moment (2016) nog niet van plan is om het laatste deel van de N35 structureel aan te pakken. Er staat dus ook nog geen budget gereserveerd. In elk geval niet vóór 2028.

Als BurgerBelangen vinden we het overigens niet juist dat de verkeersdrukte over het gehele tracé wordt gemeten. Zeker voor Raalte-dorp pakt dat nadelig uit om dat de Raaltenaren vooral in de file naar (of vanaf) Zwolle staan. Hun urgentie wordt afgezwakt doordat het verkeer tussen Mariënheem en Nijverdal wél doorrijdt…

Wat moet er gebeuren?
Raalte moet zorgen dat de N35 wél op de Tracélijst komt en er geld wordt gereserveerd.

Overzicht met actuele landelijke prioriteiten
Overzicht met actuele landelijke prioriteiten

Daarvoor zal eerst de urgentie/noodzaak nader moeten worden aangetoond. En er moet een lobby worden gevoerd zodat er wél budget voor wordt gereserveerd in (zoals dat heeft) de MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Het gaat daarbij –landelijk- ook om ‘politieke keuzes’. Op dit moment (2016) wordt de politieke keuze gemaakt om het budget vooral in te zetten op een beperkt aantal hoofdsnelwegen die internationaal belangrijk zijn. Zoals de A1. Er wordt landelijk vrijwel geen ‘groot’ geld uitgetrokken voor provinciale N-wegen (zie uitgelichte foto voor de huidige prioriteiten van het kabinet)

Visie van BurgerBelangen

Volgens BurgerBelangen is het zaak deze feiten onder ogen te zien en daar consequenties uit te trekken en ervoor te zorgen dat Raalte er als de kippen bij is als de economie weer aantrekt, en er ook weer (nieuw) budget voor infrastructuur komt. Het huiswerk moet dan klaar zijn. Raalte moet dan weten wat ze wil.

Gebeurt er dan niets?

Jazeker. Er gebeurt wel wát, en dan met name op provinciaal niveau. De provincie ziet de N35 daarbij als belangrijke economische ader tussen Zwolle en Twente. dat biedt kansen. Daar gaan we in het volgende artikel in dit dossier nader op in.

Share.

Leave A Reply