“Een woordvoerder laat weten dat sportclubs al gecompenseerd worden voor de betaalde OZB”, zo schreef,  samengevat, de Stentor deze week. De aanleiding was het pleidooi van BurgerBelangen om de sportclubs met accommodaties die door vrijwilligers gezet zijn en onderhouden worden vrij te stellen van het betalen van OZB, of hen te compenseren. Vrijwilligerswerk doe je voor je club, zo vinden we.
De afgelopen dagen hebben we zo her en der wat rondgevraagd bij de clubs, maar we zijn er niet één tegengekomen die een vorm van compensatie krijgt. Sterker nog: we ontvingen de bevestiging dat het a) inderdaad om grote bedragen gaat, en b) dat deze belasting voor veel clubs jaarlijks een zware last is.

Omdat we niet alle clubs hebben kunnen vragen, en we de feiten graag zo goed mogelijk willen kennen, is onze vraag: is er één club in de gemeente die de OZB (geheel of gedeeltelijk) wél gecompenseerd krijgt? Reacties kunnen worden gestuurd naar fractie@burgerbelangenraalte.nl. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met de gegeven informatie.

Overigens: de vergoeding die een aantal clubs krijgen voor het groenonderhoud staat, zo blijkt, totaal los van de Onroerend Zaak Belasting. Die had te maken met een opgelegde bezuiniging. Er moest immers bezuinigd worden op het groen rondom de velden, waarop aan de verenigingen is gevraagd of clubvrijwilligers dat niet goedkoper konden doen, tegen een vergoeding die lager was dan de gemeente er daarvoor voor betaalde. Oftewel: een constructie om door de inzet van clubvrijwilligers een bezuinigingstaakstelling te halen. Op zich is daar, als de clubs daarvoor kiezen, niets mis mee, maar de stelling dat hiermee de OZB gecompenseerd is gaat niet op.

Share.

Leave A Reply