“Met deze besluiten worden sportclubs nog niet ontlast. Er is nog geen extra budget. En ook de onzekerheden rond BTW, OZB en subsidieregelingen zijn zeker niet weggenomen. Er is echter wel belangrijk signaal afgegeven: de sport staat in Raalte weer op de agenda”, zo vertaalt raadslid Ben Nijboer van BurgerBelangen, de uitkomst van het begrotingsdebat.

Tijdens het debat (donderdag 8 november) werd op initiatief van BurgerBelangen en D66 een motie ingebracht om het college van B&W de opdracht gekregen om samen met de clubs aan de slag te gaan om allerlei actuele knelpunten zoals die bij de sportclubs leven in kaart te brengen. Diverse zaken kwamen daarbij aan de orde, variërend van de wens om de subsidie voor jeugdsport meerjarig te maken, de bureaucratie rond regelingen te vereenvoudigen, de OZB-lasten te compenseren tot en met de jaarlijkse huurverhogingen op sportvelden. De motie kon op een breed draagvlak rekenen; zowel LA, PvdA, als CDA sloten zich bij de oproep aan, waardoor er een forse meerderheid.

Sportwethouder Dennis Melenhorst zei toe om met al deze signalen aan de slag te gaan, en daarvoor zelfs al de eerste stappen te hebben gezet. Zo was de wethouder recent al gast bij Sportraad Heino, waar een groot deel van de knelpunten ook werd aangekaart. Dankzij deze toezegging hoefde de motie niet in stemming te worden gebracht en werd deze wijselijk ‘aangehouden’, waarmee de raad nog een stok achter de heeft mocht er behoefte zijn aan bijsturing.

Volgens BurgerBelangen is dit een mooie eerste stap richting Sportbeleid, waar ook een motie over werd ingediend. Nijboer: “Natuurlijk hadden we graag gezien dat er ook voor de korte termijn al wat concrete afspraken waren gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van afzwakken van huurverhogingen of het meerjarig maken van de subsidies voor de jeugdsport. Maar het is goed dat de clubs in positie zijn gebracht en dat ze betrokken gaan worden bij het nieuwe sportbeleid. Dit is een eerste stap. We gaan dit op de voet volgen”.

 

Share.

Leave A Reply