De huidige afslagen bij restaurant Jan Steen in Heino en De bagatelle Raalte/Mariënheem zullen uiterlijk in 2018 worden afgesloten. Het restaurant is dan alleen nog te bereiken via de parallelweg/Raalterstraat (Jan Steen) en de parallelweg aan de zuidoostzijde van de N35 (Bagatelle).
De afsluitingen behoren tot het pakket van 24 maatregelen die door Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten worden voorgesteld om de N35 veiliger te maken. De plannen werden afgelopen week gepresenteerd.

Voor verslag van deze bijeenkomst: zie <<hier>>

Een belangrijke hoofdlijn in de plannen is dat rijk en provincie het aantal afslagen en erfontsluitingen die uitkomen op de N35 fors wil verminderen. Op diverse plaatsen worden daarvoor parallelwegen aangelegd, waar aanwonende gebruik van kunnen maken. De plannen zijn overigens nog niet helemaal definitief. De eerstvolgende stap in de besluitvorming is dat met diverse betrokkenen wordt gesproken. Overigens zal in de plannen niet alleen de afslag bij Jan Steen verdwijnen, maar wordt ook afslag bij De Bagatelle afgesloten. Beide horecagelegenheden zijn dan alleen nog bereikbaar via de parallelweg.

Heeft u de bijeenkomst gemist en wilt u weten welke maatregelen bij Heino, Raalte en/of Mariënheem gepland staan, neem dan contact op met fractie@burgerbelangenraalte.nl. Wij zijn ook benieuwd naar wat u vindt van deze geplande maatregelen. Uw reactie kunt u mailen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om werkzaamheden om de totale N35 op te waarderen tot 2×2-baansstroomweg. Daarvoor ontbreken op dit moment nog de financiële middelen en het ziet er helaas niet naar uit dat die middelen er vóór 2028 wel zullen komen. Waar het nu om gaat is dat het rijk en provincie samen 15 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld om de ergste knelpunten op het gebied van veiligheid aan te pakken. Denk daarbij aan de vele erfontsluitingen die op de N35 uitkomen en tussen Raalte en Mariënheem hebben geleid tot een ‘privéfietspad’.

Share.

Leave A Reply