Vanavond heeft de gemeenteraad de strategische raadsagenda vastgesteld. Dat is een lijst met onderwerpen waar de gemeenteraad de komende jaren mee aan de slag wil, uit eigen initiatief van de gemeenteraad. Dit zijn dus onderwerpen naast de reguliere onderwerpen die we in de gemeenteraad behandelen.

Als BurgerBelangen-fractie hebben wij een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma hierbij ingebracht, namelijk een onderzoek naar wat de gemeente kan verbeteren om stroperigheid tegen te gaan. Daar hebben we in de raadsagenda de benaming ‘Eenvoudig geregeld’ aan gegeven, omdat we gaan voor een positieve insteek.

We willen samen met inwoners en ambtenaren onderzoeken wat er makkelijker en eenvoudiger kan. Daarmee hopen we dat inwoners enthousiaster worden over de procedures, als je eens contact hebt met de gemeente. En voor  ambtenaren wordt het werk leuker, als je minder overbodige stappen in je werkproces hebt.

Hoewel we niet zo van ‘de onderzoeken’ zijn (we lossen het liever direct op) vinden we het tijd wordt voor een goede analyse van de oorzaken. Daar beginnen we hopelijk binnenkort mee, zodat inwoners én ambtenaren nog deze raadsperiode er iets van kunnen merken!

Hieronder het citaat uit ons verkiezingsprogramma:

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply