Meer groen in de tuin, een regenton, het afkoppelen van de regenpijp en een groen dak zorgen voor minder kans op wateroverlast na hoosbuien én verkoeling tijdens hete dagen. Zes maatregelen die inwoners zelf kunnen treffen in het kader van klimaatmaatregelen. De gemeente Raalte stelt hiervoor dit jaar € 200.000,- beschikbaar.

BurgerBelangen is blij met deze regeling en beveelt deze daarom ook van harte aan. “De klimaat- en vergroeningsdiscussie verzandt vaak in ver-weg-beleid en beleidsnota’s. Dit is concreet. Inwoners kunnen er zelf mee aan de slag. Doen, dus”, aldus Henny Lammers, namens fractie BurgerBelangen. De regeling loopt tot 31 december 2022, of tot de pot leeg is.

Zes maatregelenVerschillende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. Het afkoppelen van regenwater is er daar één van. Hierdoor komt regenwater dat op het dak valt niet meer in het riool terecht, maar stroomt het de tuin in of wordt het opgevangen in een infiltratiekrat of regenwatervijver. Ook het vergroenen en ontharden van de tuin of het terrein valt onder de regeling.

Daarnaast is er geld beschikbaar voor het aanleggen van een groen dak, het plaatsen van een regenton, -zuil of regenwaterschutting en het planten van bomen. De laatste maatregel die onder de subsidie valt, is het aanleggen van een systeem waarmee regenwater wordt hergebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van regenwater voor het doorspoelen van het toilet. De hoogte van het subsidiebedrag is voor elke maatregel anders. Het is mogelijk om voor meerdere maatregelen subsidie aan te vragen.

De subsidie kan aangevraagd worden nadat de maatregelen in de tuin of op eigen terrein zijn aangelegd. Meer info is te vinden op www.raalte.nl/klimaatsubsidie.

De fractie is blij met deze regeling en hoort graag van inwoners wat hun ervaringen zijn met deze regeling. Reacties kunnen naar: fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Share.

Leave A Reply