Er worden toch maatregelen getroffen tegen hardrijdende automobilisten binnen de bebouwde kom van Laag Zuthem. Onlangs werden cijfers gepresenteerd waaruit bleek dat er dagelijks 1100 (Langeslag) tot 1400 (Kolkweg) auto’s passeren, waarbij de meesten harder rijden dan de toegestane 30km/uur. Op de Kolkweg ligt de gemiddelde snelheid op 50km/uur; op de Langeslag circa 48km/uur. ‘Gemiddeld’ wil zeggen dat er vaak nog harder wordt gereden.
Vanwege die analyse is een traject gestart waarbij beide wegen in 2018 ‘op de schop’ gaan, maar….. -zo meldde de gemeente tijdens de informatieavond- in de tussenliggende periode zou er niets gebeuren.  Dit tot grote zorg van veel inwoners, plus het bestuur van Plaatselijk Belang Laag Zuthem.

Kiki Scholing en Bas van Munster
Kiki Scholing (rechts) en Bas van Munster vroegen tijdens de info-avond in Het Trefpunt om acties voor meer veiligheid bij de school. 

Voor de fractie van BurgerBelangen was dat aanleiding om tijdens de raadsvergadering (van 30/3) kritische vragen te stellen. “Immers”, zo vond fractievoorzitter van BurgerBelangen Ben Nijboer, “als je vaststelt dat er aantoonbaar sprake is van een onveilige situatie, dan kun je niet twee jaar wachten op je handen blijven zitten”.

Hij werd vervolgens op zijn wenken bediend. Het college zegde toe tóch ook op korte termijn in actie te zullen komen. Eén van de maatregelen is het plaatsen van displays (die er al eerder stonden, zonder overigens echt noemenswaardig effect, red), maar ook wordt er vaker gecontroleerd/gehandhaafd. Daar wordt politiecapaciteit voor vrijgemaakt, zo zegde burgemeester Martijn Dadema toe. Het hele pakket aan maatregelen wordt de komende week besproken met het bestuur van PB Laag Zuthem.

Share.

Leave A Reply